Kako je to mogoče

Današnje Finance v dveh član­kih obrav­na­vajo dono­snost pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (Pokojninski skladi so stra­šni trik, Daj mi, vlada, peneze nazaj). Avtorja Karel Lipnik in Tanja Smrekar s šte­vil­kami poka­žeta, da bi var­če­va­lec, ki je od 1.1. 2002 mesečno vpla­če­val v drugi ste­ber, danes dobil ven manj, kot je v teh 6 letih vpla­čal. S pred­po­stavko 5% dono­sno­sti v pri­ho­dnjih šti­rih letih račun kaže, da bi to veljalo celo za celo­tno 10-letno obdo­bje. Torej, da stro­ški in davek pobe­rejo več, kot bi »upra­vljavci« v teh dese­tih letih pridelali.

To niti ni čudno, glede na žalo­stne donose pokoj­nin­cev v zadnjih dveh letih, je pa v kri­če­čem naspro­tju z nji­ho­vimi lastnimi napo­vedmi v času pro­pa­gan­dnih akcij za nabi­ra­nje zava­ro­van­cev. Pred sed­mimi leti, ob štartu PDPZ so takra­tni upra­vljavci napo­ve­do­vali od 5 do 10 odstot­kov »realne dono­sno­sti«. Že takrat sem menil (Finance, 27.11. 2000, Kakšni so donosi pokoj­nin­skih skla­dov), da bodo morali imeti pre­cej sreče, da bodo kon­ku­ri­rali obi­čaj­nemu ban­čnemu var­če­va­nju. In res so rezul­tati daleč od takrat napo­ve­do­va­nih številk.

Vprašanje:

Le kako se jim je to moglo pripetiti?

Možni odgo­vori:

a) pri takra­tnih napo­ve­dih pokoj­ninci sploh niso vedeli, v kaj se spu­ščajo (ble­fi­ra­nje)
b) takra­tno širo­ko­u­ste­nje je bilo pač kla­sična pro­pa­ganda za pri­do­bi­va­nje strank (zava­ja­nje)
c) tru­dili so se korek­tno in pro­fe­si­o­nalno, a so se, kot zakleto, objek­tivne oko­li­ščine zaro­tile proti njim (višja sila)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x