Izračunajmo si pokojnino

Tole čudo spo­daj — sesta­vljena for­mula z mno­žico vho­dnih para­me­trov je she­mat­ski pri­kaz tre­nu­tnega algo­ritma za izra­čun pokoj­nine, ki jo dobi upo­ko­je­nec iz prvega ste­bra v Sloveniji (vir: Dušan Kidrič, »Posameznik v soci­al­nem zava­ro­va­nju (denarne in nede­narne pra­vice in obve­zno­sti)«, Zbornik ob 10. oble­tnici Kapitalske družbe, str. 48–50)

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Avtor članka med dru­gim navaja:

»Posameznik brez podat­kovne zbirke o svo­jih zasluž­kih (oz. pokoj­nin­skih osno­vah), izra­čuna sploh ne more opra­viti. Njegove podatke zbira, hrani in obde­luje zava­ro­va­telj — ZPIZ, ki pa posa­me­zni­ko­vih infor­ma­cij ni dol­žan njemu sproti posre­do­vati in jih posa­me­znik tudi ne dobiva. V sis­temu pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja ostaja nein­for­mi­ran. Zato so pred upo­ko­ji­tvijo posa­me­zniki pra­vi­loma nepri­je­tno pre­se­ne­čeni. Pokojnina, ki jo bo zava­ro­va­nec dobil, je naj­po­go­steje nižja od tiste, ki jo je pričakoval.«

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

En Komentar

  1. jožica tomc
    Objavljen na 12. januar 2012 ob 14:07 | stalna povezava

    zapo­slila sem od 1.7.1976 nepre­ki­njeno. Imam 2 otroka in sem se zapo­slila 9 mese­cev pred 18. letom sta­ro­sti. Rojena sem 18.3.1959. Kdaj se lahko upokojim?

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x