Tri muhe na en mah

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Takole Kapitalska družba svoje stranke, člane vza­je­mnega pokoj­nin­skega sklada za javne usluž­bence (ZVPSJU), kot vsako leto decem­bra nago­varja, da vpla­čajo v sklad še doda­ten denar in si tako zago­to­vijo davčno olaj­šavo. Ta je sicer nav­zgor ome­jena in lahko znaša naj­več 5,844% letne bruto plače ozi­roma naj­več 2.604 evre.

KAD-ovi pia­rovci so neko­liko zlo­ra­bili pomen gla­gola »poda­riti«. Po nji­hovo: če ti nekdo nečesa (v tem pri­meru vsto­pne pro­vi­zije) NE VZAME, čeprav bi to lahko sto­ril, naj bi to pome­nilo, da ti je s tem ON NEKAJ PODARIL. Pri čemer si v bistvu TI NJEMU DAL svoj denar, od kate­rega si bo on še dolga leta obra­ču­na­val upra­vlja­vsko pro­vi­zijo, kajti tega denarja se potem še dolgo ne da dvigniti.

Dajanje popu­sta za pri­va­blja­nje strank je sicer čisto legi­ti­mna pro­dajna tak­tika, spre­mlja­joče pia­ro­vsko oko­li­še­nje in širo­ko­u­ste­nje pa gre veli­ko­krat (ne samo tu) preko vseh meja dobrega okusa.

Donosnost tega istega sklada ZVPSJU v zadnjih petih letih (16.10.04–16.10.09) je sicer zna­šala 15,13% kumu­la­tivno, ali 2,86% pov­prečno letno, kar je pre­cej manj od infla­cije v tem obdobju.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x