Interne informacije o Lyonessu

Tu je še nekaj infor­ma­cij, ki niso name­njene obi­čaj­nim ime­tni­kom kar­tice, pač pa samo Lyonessovim par­tner­jem:

Pa še pove­zava na izpo­ved skep­tika v forumu na Denarnem super­mar­ketu, ki jo je zadnjič v svo­jem komen­tarju pri­spe­val upo­rab­nik milan.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

11 Komentarji

 1. april
  Objavljen na 13. marec 2010 ob 14:43 | stalna povezava

  če koga zanima — ker nujno potre­bu­jem denar, ugo­dno pro­dam pozi­cije v vre­dno­sti 2000 evrov. s 5% popu­stom, torej za 1900 evrov. piši na aprilapril01@gmail.com

 2. sandi
  Objavljen na 13. marec 2010 ob 18:14 | stalna povezava

  @april: A prav razu­mem tole s pozi­ci­jami, torej da član lahko pozi­cijo kupi od samega sis­tema Lyonessa, med­tem ko je nazaj sis­temu ne more več pro­dati (ozi­roma unov­čiti, magari pod nabavno ceno). Pač pa mora za pro­dajo najti dru­gega člana, fizično osebo, ki to pozi­cijo od njega odkupi?

 3. april
  Objavljen na 14. marec 2010 ob 13:06 | stalna povezava

  tako je.

 4. sandi
  Objavljen na 16. marec 2010 ob 08:02 | stalna povezava

  To je pa zvito od Lyonessa. Kot Hotel California, noter greš, ven ne moreš več :-)

 5. Invincible
  Objavljen na 25. marec 2010 ob 22:27 | stalna povezava

  Pozicije se lahko vedno unovči z nakupi, vedno do višine rabata, ker samo iz raz­lik raba­tov pozi­cije tudi nastanejo!!

  LP:)

 6. sandi
  Objavljen na 26. marec 2010 ob 13:30 | stalna povezava

  Jaz sem imel v mislih tiste pozi­cije, ki si jih lju­dje v sis­temu kupijo z GOTOVINO, ne iz raz­lik raba­tov. To, kot sli­šim, se dogaja ozi­roma se nove člane k temu spodbuja.

 7. janko
  Objavljen na 9. april 2010 ob 14:44 | stalna povezava

  Evo upo­rab­nik ‘april’ — kot ti je pove­dal ‘invin­ci­ble’ ni nobe­nega pro­blema, saj lahko vedno vnov­čiš pozi­cije. Le malo je zamol­čal, da moraš pri vnov­če­va­nju 2000€ zapra­viti nekje 25.000€, da boš ta rabat vnov­čil. Pač teh 25.000€ si nekje spo­sodi, zapravi ves ta denar (da boš v obliki rabata vnov­čil svo­jih 2.000€, ki so te nate­gnili, da si jih vpla­čal), saj boš nato poleg ver­je­tno brez­ve­zne krame, ki si jo kupil za 25.000€ tako ali tako dobil nazaj 1% tega vložka direk­tno na TRR -> torej 250€. Odlično kaj še hočeš :) ). Teh 250€ boš nato lahko upo­ra­bil kakor­koli boš želel in tvo­jih finanč­nih skrbi bo konec :) ).

  Opozorilo: Ljudje z niž­jim IQ (torej veči­noma vplač­niki večjih vsot v Lyoness) si komen­tar pre­be­rite večkrat.

 8. sandi
  Objavljen na 31. maj 2010 ob 14:12 | stalna povezava

  O Lyonessu deba­ti­rajo tudi na forumu Združenja Policistov Slovenije. Je to dober ali slab znak? ;-)

 9. Iris
  Objavljen na 19. junij 2010 ob 11:56 | stalna povezava

  Ali mi ve kdo pove­dati, kdaj bo na Lyoness kar­tico (ne na bone) vklju­čena kakšna nor­malna velika trgo­vina, na pri­mer Lidl ali OMV (v SLO)?

 10. sandi
  Objavljen na 7. oktober 2010 ob 14:56 | stalna povezava

  »Kdor ima vsaj tri pozi­cije«, se lahko ude­leži »naci­o­nalne delav­nice top lea­der­jev SLO.« Evo, @april, na tem sre­ča­nju morda naj­deš koga, ki bo pozi­cije odkupil.

 11. leon
  Objavljen na 2. april 2013 ob 18:00 | stalna povezava

  Lyoness deluje per­fek­tno, ni napak v tem per­fek­tnem sis­temu. Vsi tisti ki imajo mal več sivih celic,razumejo in so veseli.Pa če je zastonj kaj se mate za bunit in iskat napake,ki jih ni.
  Če ste že v dreku,ne rabite še druge vleč v drek in jih bla­tit. Sem že 3 leta v sis­temu in sem samo potro­šnik in v moji sku­pno­sti imam 90 ljudi,potrošnikov,ki sku­paj z mano naku­pu­jejo :) sem že dobil izpla­čane enote (pozi­cije) nekaj tisoč evrov sem pridobil,ker naku­pu­jem in še pri­ja­tel­ske bonuse 0,5% dobim,ker sem še dru­gim pri­ja­te­ljem in par znan­cem omo­go­čil da še oni pri­var­ču­jejo :)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x