Kaj pa, če sem budist?

2. odsta­vek 228. člena pre­dloga novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 pravi:

Pogoji var­če­va­nja, dolo­čeni v pokoj­nin­skem načrtu in pogoji za pri­do­bi­tev pra­vic iz doda­tnega pokoj­nin­skega var­če­va­nja ne smejo biti dolo­čeni raz­lično glede na spol, naro­dnost, raso ali etnično pore­klo, vero ali pre­pri­ča­nja, inva­li­dno­sti, sta­ro­sti ali spolne usmerjenosti.

Zabavno je, da so pri­pra­vljavci zakona zbali, da bi pokoj­nin­ske družbe ute­gnile dis­kri­mi­ni­rati med svo­jimi stran­kami glede na nji­hovo vero­iz­po­ved in take more­bi­tne poskuse že v kali zatrle. Zdaj se ne more zgo­diti, da bi nekdo imel nižjo doda­tno pokoj­nino samo zato, ker je, slu­čajno, budist.

Se pravi, te osebne oko­li­ščine pokoj­nin­ske družbe zdaj ne bodo mogle zlo­ra­biti češ, »Tebi, ki si budist, ne pri­pada veliko doda­tne pen­zije, ker se boš itak rein­kar­ni­ral.« :-D

Politična korek­tnost, kot se spo­dobi! Le tako naprej.  Naj se zapove še, da morajo tudi kino vsto­pnice stati enako za vse ver­nike, never­nike, ate­i­ste in agno­stike. :-)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji hec, pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x