Kupci stanovanj, se boste organizirali?

streha-nad-glavoKupci, ki bi radi kupili lastno sta­no­va­nje, a si tega pri seda­njih cenah ne morejo pri­vo­ščiti, so v zagati. Zaenkrat so se orga­ni­zi­rali v Facebookovi sku­pini Moje sta­no­va­nje, pod geslom »Predragim sta­no­va­njem recite odlo­čen NE in poča­kajte z naku­pom sta­no­va­nja!« Vendar tar­na­nje in pre­pri­če­va­nje pre­pri­ča­nih ne bosta dovolj. Idejo, kakšen nasle­dnji korak naj nare­dijo, pa jim je dala kar sama Hilda Tovšak.

Vegrad namreč pravi, da bo dal višji popust tistim, ki kupijo več sta­no­vanj. Količinski popust, torej. To pomeni signal poten­ci­al­nim kup­cem, da se samo­or­ga­ni­zi­rajo v sku­pine, ki pov­pra­šu­jejo po več sta­no­va­njih od istega inve­sti­torja in si tako pove­čajo poga­jal­sko moč. Se pravi, s pomo­čjo neke sple­tne strani bi lahko svoje inte­rese evi­den­ti­rali na enem mestu, kjer bi se med seboj našli in pove­zali npr.: teh 15 kup­cev je zain­te­re­si­rano za Dunajski mozaik, pa onih 20 kup­cev za Kose­ške nove dimen­zije, pa 25 za Njegošev kvart in tako dalje. Nakar se sku­pina kup­cev dogo­vori in se pojavi pri pro­da­jalcu in mu izrazi pov­pra­še­va­nje za cel paket in ponudi svojo ceno, recimo 60% od tiste, ki si jo je na vrhu nepre­mič­nin­skega balona zami­slil inve­sti­tor (OK, pri Celovških dvo­rih zaradi gro­te­sknih tlo­ri­sov pre­o­sta­lih sta­no­vanj pa kakih 70% od seda­njih že zni­ža­nih cen).

Morda bi delo­valo, morda ne bi. Morda danes še ne bi, čez par mese­cev pa že bi. Taka sku­pina bi se lahko ogla­sila tudi pri tisti banki-kreditodajalki, ki tega grad­binca drži pri življe­nju in bi tudi banka lahko zaradi lastnih inte­re­sov pri­sluh­nila in pri­ti­snila na grad­binca. In če gre za kupce, ki morajo pred tem še pro­dati svoja stara sta­no­va­nja, lahko ponu­dijo tudi del kupnine v obliki sta­rih sta­no­vanj. Torej, sku­pina kup­cev ponudi grad­bincu za 10 novo­gra­je­nih sta­no­vanj 4 svoja obsto­ječa rabljena sta­no­va­nja, pre­o­stalo pa v goto­vini. To je boljše kot nič. Če ne za grad­binca, pa vsaj za banko, ki na tak način dobi vsaj, denimo, za obresti.

Skratka, možno­sti za agilne kupce bo v nasle­dnjem letu ali dveh veliko. Časa pa imajo kupci več kot prodajalci.

OPOMBA: avtor niti ne pro­daja niti ne kupuje nepre­mič­nine in mu je vse­eno, kam se bodo cene gibale.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje, nepremičnine.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x