Pogajalska moč množic

Nedavno smo v tem blogu ome­njali pod­je­tni­ško ekipo, ki name­rava s poga­jal­sko močjo večjega šte­vila kup­cev izpo­slo­vati nižje cene sta­no­vanj. Na nji­hovi sple­tni strani zaen­krat še ni videti, da bi kak tovr­sten pod­vig doslej že rea­li­zi­rali.  Čisto nov pa je pro­jekt BigDeal, ki po zgle­dih iz tujine pri­naša podo­ben prin­cip za zago­to­vi­tev popu­stov pri razno­ra­znih sto­ri­tvah. Marketinško je zelo dobro nare­jen, spre­tno so si ob štartu zago­to­vili tudi dovolj publi­ci­tete in zago­tovo jim bo v teh rece­sij­skih časih uspelo pri­te­gniti veliko zanimanja.

Če ste potro­šnica »geli­ra­nja noh­tov s posli­kavo« (pri­hra­nek 16 EUR), »pole­tnega mara­tona medi­ta­cij« (30 EUR), »kavi­ta­cije in obli­ko­va­nja telesa z laser­jem« (pri­hra­nek 27 EUR), teča­jev tre­bu­šnega plesa (27 EUR), mineralno-blatnih oblog (15 EUR), pro­fe­si­o­nal­nega liče­nja z viza­žistko (20 EUR), obli­ko­va­nja postave z napravo infra­bike (14 EUR), pier­cinga (20 EUR), nege obraza z arga­no­vim oljem (40 EUR) ali šole plesa ob drogu (7 EUR), potem je BigDeal.si prava sple­tna stran za vas. :-)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

3 Komentarji

 1. Objavljen na 31. avgust 2010 ob 14:40 | stalna povezava

  Hvala za omembo, ali smemo opa­ziti, da ste poza­bili na: »večerjo za 2 v resta­vra­ciji Pomaranča« (10 EUR), »2-dnevno vsto­pnico za festi­val stand-up kome­dije« (11.5 EUR), »vsto­pnico za Vokal Xtravaganzza — kon­cert sku­pine Perpetuum Jazzile« (13 EUR) in še ostale dobre dile, ki niso name­njeni samo žen­skam ;) BigDeal je por­tal, ki želi ponu­diti atrak­tivne, pestre, razno­like ponudbe, name­njene žen­skam, moškim, dru­ži­nam, štu­den­tom, parom, sku­pi­nam pri­ja­te­ljev, itd. Hvala, da nas spre­mljate ;)

 2. sandi
  Objavljen na 31. avgust 2010 ob 15:03 | stalna povezava

  Res je tudi nekaj druge ponudbe, ki pa se v mno­žici ‘kavi­ta­cij‘ kar malo poraz­gubi. Vsekakor je vaša pod­je­tni­ška ideja v redu in če vam bo uspelo pri­te­gniti obisk s takšnim raz­mer­jem med signa­lom in šumom, vam že vna­prej čestitam.

 3. Objavljen na 31. avgust 2010 ob 15:07 | stalna povezava

  hvala za pod­poro ;) se bomo tru­dili, da bo naša ponudba čim bolj razno­vr­stna ;)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x