Poplave in cena nepremičnin

legenda-poplaveČe boste v pri­ho­dno­sti kupo­vali hišo ali sta­no­va­nje v Ljubljani na pobar­va­nem obmo­čju od Podutika do Rudnika (glej spo­daj), je doda­tna pre­vi­dnost zelo na mestu. Poplavna ogro­že­nost se bo prej ali slej odra­zila tudi na cenah tam­kaj­šnjih nepremičnin.

Vir: Geopedia.si, Opozorilna karta poplav, Agencija RS za oko­lje, maj 2007

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Nesrečni seda­nji popla­vljenci lahko upajo na čim prej­šnje izpla­čilo zava­ro­val­nin. Žal pa je kri­tje škode zaradi poplav v okviru sta­no­vanj­skega zava­ro­va­nja pri slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah pona­vadi nav­zgor ome­jeno na rela­tivno nizke zne­ske. To pomeni, da pre­jeta zava­ro­val­nina v mno­gih pri­me­rih ne bo niti blizu višini škode, saj se nepre­mič­nine proti popla­vam sploh ne da dobro zava­ro­vati. Preverite kla­vzule na svo­jih zava­ro­val­nih policah.

DOPOLNJENO 6.10.2010: Uradne karte poplavne ogro­že­no­sti (Ministrstvo za oko­lje): Atlas oko­lja — vklo­piti je treba sloje Vode / Poplavne vode / Opozorilna karta poplav (katastrofalne)

Več infor­ma­cij za žrtve poplav na: www.poplavljen.si

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine, zavarovanje.

2 Komentarji

  1. sandi
    Objavljen na 23. september 2010 ob 07:53 | stalna povezava

    To zadevo poja­snjuje tudi čla­nek v Financah: Pasti zava­ro­vanj pred narav­nimi nesrečami

  2. Objavljen na 8. junij 2011 ob 10:33 | stalna povezava

    Kot da Viška son­čava ni niko­gar izu­čila. Zdaj načr­tu­jejo novo sose­sko tik ob Gradaščici (Jamova, Koprska) spet s pod­ze­mnimi gara­žami: http://bit.ly/jjhUmr

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x