Ali je steber res tako lahko podreti

Kot je že v navadi, danes spet isto­ča­sno naj­demo članka v Delu (Strah pred zlo­mom dru­gega pokoj­nin­skega ste­bra) in Dnevniku (Beg iz dru­gega ste­bra ne bi sesul pokoj­nin­skih skla­dov) o gro­ze­čem »zlomu« II. ste­bra doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja.Pogoje za more­bi­ten dvig denarja s svo­jih pokoj­nin­skih raču­nov kolek­tiv­nega PDPZ naj bi v letu 2011 izpol­nilo okoli 60 tisoč ljudi s sku­pno okoli 380 mili­joni evrov sred­stev, kar znese okoli ene petine vseh sred­stev v PDPZ. Izvajalci pokoj­nin­skih načr­tov pri­zna­vajo, da so že ves čas vedeli, da se bo to v nasle­dnjem letu zgo­dilo, ven­dar so — kot kaže — do konca upali, da bodo ta sred­stva var­če­val­cem s pomo­čjo zako­no­da­jalca nekako zakle­nili. Za »stara vpla­čila« (po sedaj veljav­nem zakonu) jim to zaen­krat ni uspelo, kljub temu, do so si kar na zalogo kupili pravno mne­nje, ki pravi, da zakon­ska zamr­zni­tev teh pri­hran­kov ne bi bila ustavno sporna.

Najglasnejši med jadi­ko­valci je ponovno Peter Filipič, šef Pokojninske družbe A , katere uprava ima po nekem naklju­čju tudi naj­višjo plačo med vsemi pokoj­nin­skimi druž­bami. Ta je denimo kar za več kot 50% višja od plače uprave njene kon­ku­rentke, Moje naložbe.

Če bo teh 60 tisoč man­delj­cev ogro­zilo famo­zni II. ste­ber do te mere, da grozi »podr­tje tega ste­bra«, potem je z upra­vljavci nekaj narobe in oči­tno neka­teri med njimi naložb nimajo ustre­zno pri­pra­vlje­nih na ta dogodek.

Če bi bil jaz vklju­čen v doda­tno zava­ro­va­nje pri kate­rem od teh, ki naj­bolj tar­najo, bi se resno zamislil.

DOPOLNJENO 19.10.:

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

En Komentar

  1. sandi
    Objavljen na 19. oktober 2010 ob 13:54 | stalna povezava

    Še Delov komen­tar: Zafrčkana pokoj­nin­ska popo­tnica. Avtorica je oči­tno pod vti­som, da bo tudi NJEN denar v II. ste­bru v nevar­no­sti, če neka­teri DRUGI iz njega dvi­gnejo SVOJ denar.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x