Dokup delovne dobe za hitrejšo upokojitev

V postopku spre­je­ma­nja pokoj­nin­ske reforme so se zdaj zedi­nili glede novih pogo­jev dokupa delovne dobe, ki bo omo­go­čil hitrejši odhod v pen­zijo. 136. člen tre­nu­tnega pre­dloga pravi takole.

 1. Avtomatskega pri­zna­va­nja štu­dij­skih let v pokoj­nin­sko dobo ne bo več.
 2. Možno pa bo štu­dij­ska leta (naj­več 5 let) in voja­ščino (pose­bej) doku­piti, torej pla­čati pri­spevke za izpol­ni­tev pogo­jev ali za ugo­dnejšo odmero pokojnine.
 3. Koliko bo moral inte­re­sent vpla­čati v pokoj­nin­sko bla­gajno za dokup let, bo odvi­sno od nje­gove plače v pred­ho­dnem kole­dar­skem letu, ven­dar osnova ne bo manj kot pov­prečna plača na zapo­sle­nega v Republiki Sloveniji.
 4. Dokup voja­ščine se bo izva­jal po eno­tni ceni, pri čemer bo osnova zna­šala 60% pov­prečne letne plače (torej bo voja­ščina cenejša kot štu­dij­ska leta).
Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

2 Komentarji

 1. bine bone
  Objavljen na 30. november 2010 ob 18:59 | stalna povezava

  Lepo: Samo kdo bo delal za upo­ko­jence. Mogoče kdo to ve?
  Danes so sesul še Elektro strojno pod­je­tje TIKI v Šiški ob Gorenjski progi tako se je ime­no­valo, ko je bilo usta­no­vljeno.
  Ustanovili, toč­neje zgra­dili so tovarno tam dalj­nega leta 1962.
  Tako je spet 350 ljudi izgu­bilo delo? Dela pa so imeli vrh glave? Torej, delajo dolo­čeni lju­dje vse, da sesu­jejo državo Slovenijo! Protidržavni ele­menti! Kam se bodo skrili?

 2. janko
  Objavljen na 2. januar 2016 ob 10:25 | stalna povezava

  Žalo­stno vse skupaj.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x