Javni uslužbenci, vi pa ne

Najprej se je govo­rilo, da bo pokoj­nin­ska reforma uki­nila doslej veljavno možnost dviga denarja iz kolek­tiv­nega var­če­va­nja v II. pokoj­nin­skem ste­bru po pre­teku 10 let. Potem je kazalo, da bo ta pra­vica ostala. Zdaj kaže, da bo pra­vica ohra­njena le delno.

V tre­nu­tni ver­ziji pre­dloga zakona (2. obrav­nava v DZ) namreč 417. člen, ki govori o enkra­tnem izpla­čilu sred­stev, v 6. odstavku izrecno pravi, da člen za javne usluž­bence v ZVPSJU ne velja. ZVPSJU je bil usta­no­vljen šele leta 2004, tako da bo 10 let pote­klo leta 2014. Vseeno pa, če seda­nja določba ostane tudi ob dokonč­nem spre­je­tju zakona, javni usluž­benci tudi 2014 ne boste pri­do­bili pra­vice do dviga. Edina izjema ste tisti, ki se boste med­tem že upo­ko­jili, in se boste lahko odlo­čili ali za rento ali za dvig — tudi če še ni minilo 10 let od vključitve.

Druga spre­memba, ki vas bo dole­tela, je, da vašega sklada ne bo več upra­vljala državna Kapitalska družba, pač pa zava­ro­val­nica v njeni 100% lasti. Ta bo lahko po novem tudi izpla­če­vala rente, česar doslej KAD ni mogel.

Iz levega žepa gre­ste v desnega, osta­jate pa v var­nih držav­nih rokah, tako kot so zah­te­vali vaši sindikati.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , .

2 Komentarji

  1. Uroš Ornik
    Objavljen na 26. november 2010 ob 13:46 | stalna povezava

    V var­nih držav­nih rokah boste samo tako dolgo, dokler bo država 100% lastnik te nove zavarovalnice.

  2. sandi
    Objavljen na 26. november 2010 ob 16:22 | stalna povezava

    Res je. In če sodimo po tem, kako krče­vito se je država doslej okle­pala vseh svo­jih lastni­ških dele­žev, bo to zelo dolgo.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x