NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu.

To pomeni, da ni kom­pli­ci­ra­nja z nekim zbi­ra­njem točk, ki sili v več­kra­tne nakupe in vode­njem evi­dence, do kdaj so veljavne in pona­vadi potem teh točk še ne morete izko­ri­stiti za kar­koli, pač pa le za dolo­čene izdelke v dolo­če­nem času. Vse take ome­ji­tve bistveno zmanj­šajo upo­rabno vre­dnost tovr­stnega zbi­ra­nja točk zaradi zve­stobe pri nakupih.

Kot rečeno, tule tega ni, pač pa le naj­či­stejša in naj­bolj poštena vari­anta — popust na celo­ten zne­sek takoj, če pla­čate s kar­tico NLB EnKa. Vendar pa,  podobno kot pri Lyonessu, na seznamu trgov­cev, ki sode­lu­jejo v tej akciji, ne naj­dete naj­bolj zna­nih in raz­šir­je­nih trgo­vin, pač pa mno­žico espe­jev in doojč­kov. Popust v glav­nem znaša 3%, pri neka­te­rih red­kih ponu­dni­kih tudi med 10% in 12%.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x