Pogoji za upokojitev v letu 2011

Tisti, ki so letos za las zgre­šili pogoje za upo­ko­ji­tev, se vča­sih pred­sta­vljajo za žrtev seda­nje pokoj­nin­ske reforme, ker naj bi se jim pogoji dra­ma­tično poslab­šali. Trenutno kaže, da bo vče­raj­šnji veto držav­nega sveta zavr­njen, potem pa bo zaradi ver­je­tnega refe­ren­duma seda­nji sis­tem veljal še vsaj nekaj mese­cev. Če bo refe­ren­dum proti reformi neu­spe­šen, bo potem ZPIZ-2 začel veljati enkrat sredi leta. Kakšne so raz­like med tistimi, ki se bodo upo­ko­jili v prvih mese­cih 2011 (po sta­rem) in tistimi, ki bodo šli kasneje (po novem)?

Ne prav velike.  Odlog upo­ko­ji­tve bo v naj­slab­šem možnem pri­meru manj kot eno leto, veči­noma pa okoli pol leta. Primerjavo situ­a­cije za moške in za žen­ske pri­ka­zu­jeta nasle­dnji dve tabeli.

Pogoj za moške V letu 2011 po sta­rem (ZPIZ-1)
V letu 2011 po novem (ZPIZ-2) Dodatna možnost po novem
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
58 60 58
40 40 41
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
63 63,5
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 65
15 15

.

Pogoj za ženske V letu 2011 po sta­rem (ZPIZ-1)
V letu 2011 po novem (ZPIZ-2) Dodatna možnost po novem
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
57 58 55
37,5 40 38
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
61 61,5
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
63 64
15 15

Skratka, te šte­vilke ne potr­ju­jejo man­tre sin­di­ka­li­stov, da naj bi reforma naj­bolj pri­za­dela sta­rejše, tik pred upo­ko­ji­tvijo, ki so že odde­lali svo­jih 35–40 let delovne dobe. Tisti, ki imajo pogoje za v pen­zijo po sta­rem, jih bodo čez par mese­cev imeli tudi po novem.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

En Komentar

  1. sandi
    Objavljen na 4. januar 2011 ob 08:46 | stalna povezava

    Še bolj podrobno o teh pogo­jih pa v Dnevniku.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x