Denarja NE bo zmanjkalo

Ker sem bil opo­zor­jen, da bi se moj vče­raj­šnji pri­spe­vek o dvi­gih denarja iz II. ste­bra dalo razu­meti, kot da mislim, da bi ute­gnilo zaradi dvi­gov priti do težav, bom tule dopolnil.

Pokojninske družbe točno vedo, kdaj poteče zakon­ski rok nji­ho­vim zava­ro­van­cem in imajo vse podatke, da se lahko pri­pra­vijo na more­bi­tne dvige. In že lani so se začele na to pri­pra­vljati. Poleg tega pa šte­vilo zava­ro­van­cev, ki bodo letos dobili pra­vico do dviga, spet ni tako veliko. Tako da: brez strahu. Denarja ne bo zmanj­kalo. Odločitev o dvigu naj bo dobro pre­mi­šljena. Možnosti je več:

 1. Če ste zado­voljni z dose­da­njim pokoj­nin­skim var­če­va­njem, ne sto­rite nič in var­ču­jete naprej.
 2. Če niste s zado­voljni s vašim kon­kre­tnim izva­jal­cem PDPZ, imate možnost pre­nosa sred­stev k dru­gemu (če se za to odloči večina vašega kolektiva).
 3. Če ste že v pen­ziji, se lahko odlo­čite za izpla­čilo v obliki pokoj­nin­ske rente, kar je davčno ugo­dnejše (pri istem izva­jalcu ali pa pri kakem drugem).
 4. In če vam izku­pi­ček od more­bi­tnega dviga odtehta nega­tivne vidike, ome­njene vče­raj, imate zdaj neka­teri (tisti, ki ste bili vklju­čeni v PDPZ med prvimi) tudi možnost dviga.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

4 Komentarji

 1. primoz
  Objavljen na 19. januar 2011 ob 14:27 | stalna povezava

  Razen, če začno naši opo­na­šati Madžare (ali Irce…) in država pobere ta denar, pa še tedaj bo naj­brž kaj časa za reagirati.

 2. Objavljen na 19. januar 2011 ob 15:07 | stalna povezava

  Ja, tole iz vče­raj­šnjega članka v Financah se ne sliši ravno ohra­bru­joče, se strinjam.

 3. Uroš Ornik
  Objavljen na 20. januar 2011 ob 07:52 | stalna povezava

  Vendar je potrebno pove­dati, da je sis­tem finan­ci­ra­nja dru­gega ste­bra tam teme­ljil na pov­sem drugi zasnovi kot pri nas. Tako sam močno dvo­mim v izve­dlji­vost tega pri nas, to pa seveda ne pomeni, da se ideja ne bi mogla poro­diti kakšnemu našemu nadarjencu.

 4. Objavljen na 9. avgust 2012 ob 12:41 | stalna povezava

  Danes Dnevnik obja­vlja prve ura­dne podatke o pred­ča­snih izsto­pih iz PDPZ. Od janu­arja 2011 do maja 2012 je denar pred­ča­sno dvi­gnilo 54.100 ljudi, ki so odne­sli pri­bli­žno 338 mili­jo­nov evrov.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x