Formula za izračun najemnine za stanovanje

Že dalj časa je znano, da se Stanovanjski sklad RS brez uspeha trudi spra­viti v pro­met neka­tere nepre­mič­nine, ki jih je zgra­dil. Najprej jih ni mogel pro­dati, potem se je neka­te­rih zne­bil tako, da so jih pre­vzele občine za nepro­fi­tni najem, pa še vedno jih je pre­cej ostalo. Zdaj se je kot kaže odlo­čil, da te neku­ran­tne zaloge ponudi v tržni najem pod zani­mi­vimi pogoji.

Delo poroča, da bodo na voljo 104 sta­no­va­nja in hiše v Mariboru, Račah, Pivki, Vipavi in na Jesenicah. Vsako nepre­mič­nino so ovre­dno­tili na svoj način, potem pa so iz te vre­dno­sti izra­ču­nali zah­te­vano mesečno najemnino.

Formula je pre­pro­sta: cena nepre­mič­nine, deljeno s 300. Stanovanje, vre­dno 90 tisoč evrov, želijo odda­jati po 300 evrov mesečno. Potencialnim naje­mni­kom ni treba izpol­nje­vati nobe­nih poseb­nih pogo­jev, kdor prej odda vlogo, bo imel pred­nost. Izbrani naje­mnik bo kasneje svoje sta­no­va­nje lahko tudi odkupil.

Dobro je, da je sklad zdaj posku­sil še na ta način — naj­slabše bi bilo, če bi sta­no­va­nja počasi pro­pa­dala nena­se­ljena. Zanimivo bo videti, ali bo teh 100 enot kaj vpli­valo na splo­šni nivo naje­mnin v državi. Vendar pa je po pre­vla­du­jo­čem mišlje­nju pri nas sta­no­vati v najemu še vedno nekaj neu­gle­dnega. Ne ravno sra­mota, ven­dar tudi ne oko­li­ščina, s čimer bi se člo­vek ravno hva­lil. Moralo bo miniti še nekaj časa, da se ta misel­nost spremeni.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

En Trackback

  1. […] peri­skop poroča (Finančni peri­skop – Formula za izra­čun naje­mnine za sta­no­va­nje), da se je Stanovanjski sklad RS odlo­čil odda­jati del sta­no­vanj iz svo­jega sklada, ki jih ne uspe […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x