Kje vas bo bolelo letos

Če je lan­sko leto zazna­mo­vala pokoj­nin­ska reforma, bo letos v ospredju zdra­vstvena. In to ne samo po volji slo­ven­ske vla­dne koa­li­cije, pač pa tudi Evropske komi­sije, ki že sko­raj štiri leta Sloveniji očita nespo­što­va­nje evrop­ske zako­no­daje pri ure­di­tvi pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Udarili se bodo torej inte­resi koa­li­cije, opo­zi­cije, Evropske komi­sije, doma­čih zava­ro­val­ni­čar­jev, zdrav­ni­škega ceha, delo­da­jal­cev, upo­ko­jen­cev in ver­je­tno v manjši meri tudi far­ma­cev­tov ter doba­vi­te­ljev opreme v zdra­vstvu, pa še koga.

O pri­ti­skih EU doslej niste sli­šali kaj dosti, kajti vlada tega ni obe­šala na veliki zvon. Kljub vsemu je vča­sih mogoče priti tudi do »nejav­nih«  doku­men­tov. Ker so pomembni, čeprav ver­je­tno vse­bin­sko razu­mljivi le red­kim, jih obja­vljam v novi rubriki Dosje — PZZ, kjer se da videti tudi časov­nica pred­vi­de­nih zakon­skih spre­memb in v kateri smeri bodo šle.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x