Ležarine so obležale

Spet je tisti čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso opra­vili nobene tran­sak­cije z njimi in je tudi ne nameravajo.

Pred dvema letoma, kmalu po uvedbi te nesrečne leža­rine, sem naključno izbral tri bor­zne hiše in pogle­dal, koliko ti stro­ški nane­sejo. Zdaj, po dveh letih, je tule pri­mer­java s seda­njim sta­njem (cene so v evrih).

Borzna hiša GBD Ilirika Alta
Leto 2009 2011 2009 2011 2009 2011
odpi­ra­nje računa 13,77 13,77 13,77 15 10 13,77
letno vode­nje računa (fizična os.) 6,51 6,51 6,51 6,51 7,2 6,51
letno vode­nje računa (pravna os.) 50 50 50 50 72 50
mini­malna letna ležarina 5 8,4 7,2 9,6 8 9

Razlike med njimi so se zmanj­šale, mini­malna leža­rina se je pove­čala (v evrih malo, v odstot­kih pa kar krepko). Nespametnega del­ni­čarja, ki je odprl trgo­valni račun pri bor­zni hiši ali banki, kljub temu, da potem ni opra­vljal nobe­nih tran­sak­cij, ti redni stro­ški olaj­šajo za okoli 15 evrov vsako leto. Pri seda­nji vre­dno­sti del­nic iz nek­da­njega lastnin­skega cer­ti­fi­kata, to ni malo.

Še vedno ostaja tudi never­je­tno visoka raz­lika v ceni med fizič­nimi in prav­nimi ose­bami: prav­nim ose­bam vode­nje računa zara­ču­najo kar 8-krat dražje.

Najbolje so jo odne­sli tisti cer­ti­fi­kat­ski del­ni­čarji, ki so svoje del­nice ohra­nili kar na regi­str­skih raču­nih (jih torej niso pre­ne­sli na trgo­valne račune). Nanje se namreč Klirinško-depotna družba ne more pri­klo­piti s svo­jim zara­ču­na­va­njem, saj je to »vzdr­že­va­nje sta­nja« (kot je ura­dno ime za leža­rino) na regi­str­skih raču­nih (zaen­krat še) zastonj.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza z značko .

7 Komentarji

 1. vili
  Objavljen na 28. januar 2011 ob 15:15 | stalna povezava

  Kako pa je možno pre­sta­viti svoje del­nice na zastonj­ski račun?

 2. Objavljen na 28. januar 2011 ob 16:00 | stalna povezava

  @vili: Ni možno. Ko si jih enkrat dobil na trgo­valni račun, se jih ne da vrniti nazaj na registrskega.

 3. Objavljen na 30. januar 2011 ob 14:35 | stalna povezava

  Hvala za rem­in­der. Imam dva računa, na nobe­nem izmed njih nisem akti­ven, moram enega zapreti…

 4. Alen
  Objavljen na 30. januar 2011 ob 17:49 | stalna povezava

  Pozdravljeni,
  moja mati ima del­nice (pri­do­bljene s cer­ti­fi­ka­tom) na trgo­val­nem računu, kaj pa če jih kupim od nje, gredo na trgo­valni račun ali jih lahko kako spra­vim na regi­str­ski račun?

  lp

 5. Objavljen na 31. januar 2011 ob 10:13 | stalna povezava

  @alen: Na regi­str­ski račun se jih da spra­viti samo izje­moma. En tak pri­mer je bil pred časom, ko je ena od bor­znih hiš pre­ne­hala s poslo­va­njem. Stranke so imele možnost pre­sta­viti svoje del­nice k dru­gim hišam. Kdor se ni odlo­čil za nobeno, jih je dobil nazaj na regi­str­ski račun.

  Tudi če bi ti jih mati poda­rila, bi jih ti kot obdar­je­nec dobil na trgo­valni račun (isto velja za nakup). Poleg tega bi imel še stro­šek s pre­knjižbo med računoma.

 6. Alen
  Objavljen na 31. januar 2011 ob 20:57 | stalna povezava

  Hvala na odgovoru.

 7. peter
  Objavljen na 25. december 2012 ob 17:06 | stalna povezava

  Spoštovani,

  glede na nove cene upra­vljal­cev in zago­to­vila kako so pri kon­ku­renci pri­bli­žno enako »dragi«, bi bilo smi­selno poso­do­bit razpredelnico.

  Hvala in vesel božič :)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x