Zakaj, zaboga, ravno zlato?

liberty-gold-coinUspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih 75.000 izvodih.

O odli­kah zlata kot hra­nilca vre­dno­sti in uni­ver­zal­nega menjal­nega sred­stva ste lahko (če vas je to zani­malo) poslu­šali pre­da­va­nja ali pre­bi­rali članke, v glav­nem s strani akter­jev, ki od  trgo­va­nja z zla­tom živijo.

Malo dru­ga­čen vidik pa je spod­bu­dil ekipo radij­ske oddaje Planet Money. Novinar, kemik in nek­da­nji fizik so raz­i­sko­vali, zakaj se je izmed preko 100 ele­men­tov v naravi kot denar v zgo­do­vini uve­lja­vilo ravno zlato, in ne denimo, pla­tina ali pala­dij ali baker. Katere nje­gove  lastno­sti so tako edin­stvene, da so sogo­vor­niki  pri­šli do sklepa, da bi se, če bi se razvoj člo­ve­ške civi­li­za­cije na Zemlji ponovno odvi­jal od začetka, ver­je­tno kot denar spet uve­lja­vilo zlato. Zanimiv 19-minutni pri­spe­vek si lahko poslu­šate na sple­tni strani NPR. V nasle­dnji oddaji pa so našli še pri­mer izo­li­ra­nega paci­fi­škega otoka Yap, kjer zlata in sre­bra ni bilo, zato so domo­rodci kot denar upo­ra­bljali kame­nje.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x