Najskladi v Sloveniji (nekdaj Zlati V)

V leto­šnji izvedbi nagra­je­va­nja naj­bolj­ših vza­je­mnih skla­dov je pri­šlo do neka­te­rih spre­memb. Revijo Kapital so kot medij­ski spon­zor nado­me­stile Moje Finance, kipci so neko­liko dru­gačni in se ime­nu­jejo Najsklad in ne več Zlati V. Metodologijo oce­nje­va­nja še naprej raz­vi­jata Samo Lubej in Jan Koradin, podatke je pri­spe­val Denarni super­mar­ket. Zmagovalni skladi za leto 2010 so naslednji:

Kategorija Obdobje 1 leto Obdobje 5 let
obve­zni­ški — globalni Templeton Global Total Return Fund Ilirika Obvezniški
obve­zni­ški — evropski Allianz PIMCO Euro Bond Abančna DZU Obvezniški
mešani — globalni Pioneer Global Balanced Perspektiva WorldMix
mešani — evropski Eurizon Manager Selection fund — MS 40 PSP Pika
denarni — evro KD MM
del­ni­ški — tehnologija Alta Tech
del­ni­ški — surovine Alta Energy Alta Energy
del­ni­ški — globalni Hypo Dynamic Equity PSP Živa
del­ni­ški — finance Eurizon EF Equity Financial — R
del­ni­ški — farmacija KD Vitalnost
del­ni­ški — evropski Allianz RCM Europe Equity Growth PSP Modra Linija
del­ni­ški — EMEA Pioneer EM EU & Mediterranean Pioneer EM EU & Mediterranean
del­ni­ški — trgi v razvoju Alta Komet RCM Emerging Markets Aktien
del­ni­ški — Balkan Abančna DZU — Delniški Balkan
del­ni­ški — Azija Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Growth Fund

Skupno šte­vilo nagrad v vseh 7 dose­da­njih pode­lje­va­njih pa je nasle­dnje (pri Alti so seštete šte­vilke za nek­da­nja Publikum PDU in MP DZU):

Št. kip­cev DZU / Distrubuter
11 Alta
9 KD Skladi
8 Abančna DZU
7 Primorski skladi
5 NLB Skladi
5 KBM Infond
5 Pioneer / UniCredit
5 RCM / Raiffeisen
5 Ilirika DZU
4 Triglav DZU
4 Franklin Templeton / Banka Koper
4 SGAM / SKB
4 Probanka upra­vlja­nje
3 Eurizon / Banka Koper
2 Hypo / Hypo Alpe Adria
2 Allianz GI / Raiffeisen
1 VB Invest / Volksbank
1 Perspektiva DZU
0 ESPA / Sparkasse
0 Deka / Raiffeisen
0 NFD
0 Krekova DZU

Letošnja novost je, da so pri reviji Moje Finance neka­te­rim skla­dom pode­lili »zvez­dice« (od 1 do 5, pri čemer šte­vilo zvez­dic naka­zuje, kako »dober« je bil sklad v nedavni preteklosti).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x