Po cenejše aspirine čez mejo

bayerPrejšnji mesec so se pro­da­jalci zdra­vil brez recepta pri nas name­nili kar obču­tno podra­žiti neka­tere svoje izdelke. Potem se je sicer Krka na dan napo­ve­dane podra­ži­tve pre­mi­slila, Lek in GlaxoSmithKline pa ne. Mnoga zdra­vila, ki se pro­da­jajo brez recepta, so pri nas BISTVENO dražja kot čez mejo, pred­vsem v tistih drža­vah, kjer pro­daja neka­te­rih tovr­stnih zdra­vil ni ome­jena izključno na lekarne. Nekaj minut iska­nja po spletu pokaže nasle­dnje raz­like med lekar­nami doma in v tujini.

Največje raz­like so pri nava­dnih gene­rič­nih arti­klih; manjše, ven­dar še vedno od 70% nav­zgor, pa pri »brand name« zade­vah, kot kaže nasle­dnja tabela (cene so v evr­ske cente pre­ra­ču­nane po tre­nu­tnih menjal­nih tečajih).

Zdravilo Pri nas — 1 tableta V tujini — 1 tableta
Paracetamol 500 mg Lekadol 14,5 centov Anadin 1,6 centa (VB)
Acetilsalicilna k. 500 mg Aspirin 17,5 cen­tov Aspirin 7,5 centa (ZDA)
Strepsils Med & Limona Strepsils 20,8 centa Strepsils 11,9 centa (VB)
Panadol Extra Panadol Extra 28 centov Panadol Extra 15,5 centa (Češka)

Res je, da bi šlo še nekaj za poštnino, da je nakup po pošti prak­ti­čen le iz držav Evropske unije, ampak za kakšnega večjega porab­nika bi se ver­je­tno že zdaj spla­čalo enkrat letno tovr­stna zdra­vila naku­piti izven Slovenije.

Pred časom so te raz­like raz­i­sko­vali pri Financah (Zakaj je pri nas aspi­rin sedem­krat dražji kot v Grčiji) in pri­šli do nasle­dnjih vzrokov:

  • Aspirin na našem trgu nima kon­ku­renta, ker je regi­stra­cija zdra­vila pri nas draga in zamu­dna, zato lahko pro­i­zva­ja­lec Bayer izsi­ljuje z astro­nom­sko ceno
  • Oligopol vele­tr­gov­cev Salusa in Kemofarmacije, ki izsi­lju­jeta lekar­narje. Ti ne morejo, denimo, poceni Aspirina kupiti v Grčiji, saj nima slo­ven­ske emba­laže in slo­ven­skega infor­ma­tiv­nega listka.
  • »Nacionalni inte­res« — Krka ima dobre zveze pri držav­nih orga­nih in si izpo­sluje ugodnosti.

Potemtakem gre za meša­nico objek­tiv­nih in subjek­tiv­nih razlo­gov: maj­hen trg, slabo var­stvo kon­ku­rence, pre­ti­rano stroga regu­la­tiva. Ljudje se spri­ja­znijo in pla­ču­jejo. Nad prej ome­nje­nimi razlogi za sta­nje ne moremo biti pre­se­ne­čeni, saj so ti isti razlogi vir tudi za druge visoke cene.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

En Komentar

  1. lek
    Objavljen na 4. maj 2012 ob 15:27 | stalna povezava

    nova pri­mer­java cen zdra­vil doma in v tujini: http://medicina.finance.si/351190/

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x