S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije.

Ali je to, da se (neka­teri) dijaki in štu­den­tje v šolo vozijo s taksi­jem, nor­malno? Tega pred leti defi­ni­tivno ni bilo. Je seda­nji lju­bljan­ski mestni potni­ški pro­met pre­slab ali pre­drag ali pa so le dana­šnji otroci pre­ti­rano razvajeni?


 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija.

4 Komentarji

 1. Objavljen na 7. marec 2011 ob 10:18 | stalna povezava

  »Stanje duha moder­nih raz­va­jen­cev« ali »Ležerno je moderno«

  Kartica Urbana (ele­k­tron­ski medij) 2,00 €
  Cena mesečne vozov­nice (z upo­rabo ter­min­ske kar­tice Urbana)
  · šol­ska 17,00 €
  · splo­šna 34,00 €

  S taksi­jem (cena 0,69 €/km) je stro­šek za cca. 25 km 17€ ozi­roma za cca. 50 km 34€. Ni pri­mer­jave, nekako naj ne bi bilo izgo­vo­rov (pa so — zapi­sani v prvi vrstici)

 2. Objavljen na 7. marec 2011 ob 13:15 | stalna povezava

  Kaj pa, če bi kot možni razlog dodali še ‘zašči­tni­štvo’ ozi­roma var­nost. Mogoče se starši bojijo, da se nji­ho­vemu dijaku na poti ne bi kaj pri­pe­tilo? Npr. okoli osnov­nih šol se da opa­ziti tudi mno­žično jutra­njo dostavo otrok z avtom, da jim ni treba peš.

 3. Boris
  Objavljen na 7. marec 2011 ob 19:07 | stalna povezava

  živela Slovenija (in njen denar dokler ga bo še kej) !

 4. Igor Mujdrica
  Objavljen na 8. marec 2011 ob 11:02 | stalna povezava

  Tovrstno star­še­vsko ‘zašči­tni­štvo’ po vsej ver­je­tno­sti zah­teva že pre­skok v dru­žin­ski psi­ho­lo­ški koti­ček:
  http://www.ringaraja.net/clanek/postavljanje-meja_3212.html

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x