Saj tudi drugi to počnejo

Sodba v imenu ljudstvaPo sodbi Vrhovnega sodi­šča, ki je zavr­nilo pri­tožbo kazno­va­nih bro­ker­jev Probanke zaradi tržne mani­pu­la­cije (fri­zi­ra­nja tečaja del­nice Pivovarne Laško), je zdaj znano nekaj več podat­kov o pre­po­ve­da­nih deja­njih, ki so jih na Ljubljanski borzi izva­jali Samo Cafnik, Darko Vuser in Andrej Kužnik. O tem smo v tem blogu pisali pred kakim letom.

Moje mne­nje o tem je še vedno enako. Trije kazno­vani bro­kerji so do neke mere žrtve v tej zgodbi, saj je oči­tno, da so tečaj PILR mani­pu­li­rali po naro­čilu nad­re­je­nih ozi­roma po ver­je­tnem dogo­voru Boška Šrota in vod­stva Probanke. Vendar pa so se nedvo­mno zave­dali, da izva­jajo nedo­vo­ljena deja­nja (dokaj pod­ce­nju­joča domneva bi bila, da bro­ker z licenco ne ve, da je zida­nje teča­jev pre­po­ve­dano).

Zaenkrat ni znano, ali je Banka Slovenije kot nad­zor­nik bank kakor­koli ukre­pala proti nad­re­je­nim odgo­vor­nim ose­bam v banki, ki so za to poče­tje sko­raj zane­sljivo vedele in ga tudi odobrile.

Sodbo si lahko ogle­date tukaj. Res pa je, da so trije tožniki sodeč po vse­bini sodbe v svoji tožbi nava­jali tako za lase pri­vle­čene argu­mente, da nika­kor ni čudno, da niso uspeli. Vendar pa so bila deja­nja tako vne­bo­vpi­joča, da se jih ni dalo zani­kati. Samo argu­ment, »saj so tudi drugi delali isto,« pa pač ni dovolj. Ta argu­ment sicer ima nekaj teže: podobne deja­nja so se kasneje še naprej doga­jala, na pri­mer z del­nico Save in del­nico NFD Holdinga.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza, nadzorniki.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x