Avtomobilisti v težavah

MiniPrejšnji teden so v časo­pi­snem članku avto­mo­bil­ski saloni potar­nali, da so si kupci izbo­rili tako velike popu­ste pri novih avto­mo­bi­lih, da zdaj oni »poslu­jejo na meji vzdr­žno­sti« (direk­tor pro­dajne mreže Renault) in da »iščejo vse možno­sti, da opti­mi­zi­rajo pro­cese poslo­va­nja.« Sodeč po vče­raj­šnji zgodbi z motor­nim oljem, tole o »iska­nju vseh možno­sti« zlahka ver­ja­memo. Vendar pa se potem lahko začu­dimo, zakaj se — če je tako — še vedno odpi­rajo novi avto­mo­bil­ski saloni.

Zanimiva je novica izpred par dni o odpr­tju novega salona za avto­mo­bile znamke Mini. V članku direk­tor pod­je­tja AM Cosmos Jože Šolar navaja, da so v pre­novo salona in ser­visa, nje­govo opremo in dogo­dek ob odpr­tju vlo­žili 150 tisoč evrov, letos pa pri­ča­ku­jejo pro­dajo 15 rablje­nih in 15 novih mini­jev. Vložili so torej 150 tiso­ča­kov in zapo­slili dva nova delavca, v 8 mese­cih do konca leta pa name­ra­vajo pro­dati 30 vozil.

Če se trgovcu taka nena­va­dna raču­nica z avto­mo­bili Mini obnese (pro­dati samo 2 novi in 2 rabljeni vozili mesečno), potem bi nev­tra­len opa­zo­va­lec skle­pal, da ne morejo biti v taki sti­ski. Res pa, da v nada­lje­va­nju članka direk­tor potem pri­zna, da raču­najo pred­vsem na ser­vis.

To si potem lahko raz­la­gamo tako, da je za njih naj­bolj per­spek­tivni del posla prav ser­vi­si­ra­nje, med­tem ko je izložba novih vozil v glav­nem za to, da lju­dje izvejo, da sta tam tudi ser­vis in pro­daja rablje­nih vozil. Za pod­je­tje, ki ima že itak velik obsto­ječ ser­vis in veliko zapo­sle­nih (za znamki BMW in Mazda), je potem takale raz­ši­ri­tev na še eno bla­govno znamko kar logična.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija.

2 Komentarji

  1. Objavljen na 4. maj 2011 ob 11:20 | stalna povezava

    Kakor opa­žam na cestah, avto­mo­bil­ski posel cveti.

  2. Objavljen na 4. maj 2011 ob 15:57 | stalna povezava

    Uradni podatki o pro­daji novih vozil v letu 2010 so tukaj.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x