Referendumski boj na nož

Pokojninska reformaPribližno od raz­vpi­tega spota dalje je medij­sko pre­pri­če­va­nje o pokoj­nin­ski reformi postalo celo zani­mivo. Po zače­tnem Semoličevem sunku s kra­va­tarji, je vla­dni štab spro­žil pro­ti­o­fen­zivo in zdaj, razen z dol­gimi članki v Sobotni pri­logi in Dnevnikovem Objektivu, tolče tudi na Facebooku, Twitterju in YouTubeu.

Tako smo bili v zadnjem tednu obve­ščeni, da reformo pod­pi­rajo ugle­dni eko­no­mi­sti, Gospodarska zbor­nica, pred­se­dnik repu­blike, Združenje Manager, zago­vor­nik načela ena­ko­sti, Zveza dru­štev upo­ko­jen­cev in danes še neka nova civilna ini­ci­a­tiva Babice In Dedki.

Celo vedno gla­sni Karl Erjavec je umol­knil, ker je ugo­to­vil, da bi v tem tre­nutku desu­sovci obve­ljali za sebič­neže in anti­so­ci­alne ele­mente, ki mislijo samo na lastne kori­sti, prav nič pa jih ne briga za pri­ha­ja­joče gene­ra­cije, če bi raz­gla­šali svoje naspro­to­va­nje reformi.

Neto izku­pi­ček vsega tega doga­ja­nja je za vla­dno stran ver­je­tno neko­liko pozi­ti­ven (kljub temu, da je z Urško radi­ka­li­zi­ral sta­li­šča tistih, ki so bili že prej naspro­tniki), ampak glede na nizko izho­di­šče ji ver­je­tno do konč­nega pozi­tiv­nega izida manjka še veliko.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x