Napredek pri embalaži in pakiranju?

KruhVčasih je bilo pri kre­di­tih tako kot pri kruhu. Črn, bel ali pol­bel; hle­bec ali štruca; loški ali gro­su­pelj­ski in to je to. Krediti pa so bili lahko ali sta­no­vanj­ski ali potro­šni­ški; krat­ko­ročni ali dol­go­ročni; na TOM ali na devi­zno kla­vzulo in to je to. Danes je na obeh podro­čjih situ­a­cija bolj vznemirljiva.

Nekje v ne tako davni se je pro­i­zva­jal­cem zazdelo (no, pri­še­pnili so jim mar­ke­tin­ški stro­kov­njaki), da tako pro­i­zvod (kruh) kot sto­ri­tev (kre­dit) potre­bu­jeta novo fancy ime, saj ven­dar ne gre, da bi bil kruh samo kruh in kre­dit samo kredit.

Tako imamo zdaj kruhe z oseb­nimi imeni (Martinov, Grofov, Jelenov, Jazonov, Srečkov, Krjavljev, Graščakov, Janezov, Krpanov, mal­nar­jev, sose­dov) — zani­mivo, vsi peki so moški.

Pri kre­di­tih pa se stro­kov­njaki niso odlo­čili za osebna imena direk­tor­jev  — lahko bi imeli Božov kre­dit (NLB), Cvetkin kre­dit (SKB) ali pa Romanin kre­dit (Probanka) :-) — ampak so jim pri­le­pili bolj pro­za­ične oznake. Danes poznamo ugla­šeni kre­dit, kre­dit pod streho, zeleni kre­dit, setveni kre­dit, solar kre­dit, natur kre­dit, hit kre­dit, eko kredit…

Ali so kupci kaj na bolj­šem zaradi vsega tega sil­nega truda s poi­me­no­va­nji in spo­ro­ča­njem teh imen jav­no­sti, je drugo vpra­ša­nje. Če ne dru­gega, pa imajo od tega nekaj posla stro­kov­njaki za mar­ke­ting in pro­mo­cijo ter vsi drugi, vple­teni v pro­i­zvo­dnjo embalaže.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje, oglaševanje.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x