Žiga žaga in Mercatorjevo sidro

O psi­ho­lo­ških tri­kih, s kate­rimi trgovci posku­šajo pre­sle­piti kupce, smo na tem blogu že pisali. Enega od njih, ki se ga je poslu­žil Mercator, so raz­krili v pole­tni šte­vilki revije VIP Zveze potro­šni­kov Slovenije (stran 45). Gre za meta­nje psi­ho­lo­škega sidra (angl. ancho­ring)  z nava­ja­njem neke ume­tne »redne« cene poleg aktu­alne, nižje cene, pri čemer se to (izmi­šljeno) raz­liko med njima pro­glasi za popust. Konkretni pri­mer je naslednji:

Mercator pro­daja tračno žago BSEm 370. Ta žaga je v mese­cih pred juni­jem 2011 pri Mercatorju stala 179,90 €, bojda zni­žana glede na redno ceno 234,50 €.  V kata­logu je bila pri­ka­zana takole, zra­ven sveti »23% prihranka«:

Junija so arti­kel po tiho podra­žili, ampak popust je še vedno tu, le 3% manj ga je zdaj. :-) Toda žaga ni se podra­žila le za 3%, ampak za 30 evrov. Pri Mercatorju namreč zdaj po zni­žani ceni stane 209,90 €, ampak popu­sta je še vedno 20%, kajti zdaj so kot ume­tno »redno« ceno nave­dli 262,91 €. Oznaka ‘minus 20 odstot­kov’ ima zdaj zra­ven še kli­caj. :-)

Medtem pa sple­tni trgo­vec Mimovrste.com enako žago še naprej pro­daja (danes 8. julija 2011) po nek­da­nji Mercatorjevi ceni 179,90, s tem, da tudi oni pri­ka­zu­jejo pri­hra­nek. Namreč, Mimovrste si je kot ume­tno sidro (koba­jagi redno ceno) izbral kar novo Mercatorjevo ceno 209,90 € (kajti če ne bi bilo tega kon­tra­sta, ne bi bilo videti, da je cena ugodna).

Skratka, četudi trgovci pri­ka­zu­jejo ceno kot akcij­sko, to nika­kor ne pomeni, da je cena resnično nizka in da je ni mogoče dobiti še pre­cej ceneje. Boj med pro­da­jalci in kupci — kdo bo koga — je pač večen in kupec mora biti pri­pra­vljen na vse sorte trikov.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x