Uradna tečajnica, kaj je to

Nadaljujem temo od prej­šnjič. Kot že ome­njeno, mediji pojma »ura­dna tečaj­nica vza­je­mnih skla­dov« ne poznajo. Tabele s teko­čimi podatki skla­dov pač sesta­vijo po željah svo­jih bral­cev in vanje uvr­stijo tiste podatke, ki so zanje zani­mivi, vključno z ratingi ozi­roma oce­nami. Tole spo­daj je pri­mer iz nem­ške revije:

vir: Das Investment (kli­kni za povečavo)

Tabela vse­buje »ura­dne« podatke skla­dov, ki se tržijo v Nemčiji (tiste, ki jih poro­čajo družbe za upra­vlja­nje), izve­dene podatke (ki jih izra­ču­najo v ure­dni­štvu revije) in podatke, pov­zete iz dru­gih virov (ratin­ških agen­cij). V tem kon­kre­tnem pri­meru je oce­nje­val­cev kar 7: Morningstar, S&P, Feri, Lipper, Sauren, Citywire, Telos.  Nekateri skladi imajo večje šte­vilo ocen, drugi manj. Simboli za ocene so črkovni, šte­vilčni ali samo gra­fični (rumene meda­lje). Po šte­vilu kolon v tečaj­nici ratingi zavze­majo sko­raj polo­vico vsega prostora.

Ocenjevalne meto­do­lo­gije so raz­lične, saj ne oce­nju­jejo vsi po istih kri­te­ri­jih. Več o tem piše v uvo­dnih opom­bah k izvorni tečaj­nici revije Das Investment.

Torej, če sklade v Nemčiji oce­njuje 7 raz­lič­nih oce­nje­val­cev, ni nič čudnega, če so tudi pri nas tre­nu­tno trije.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x