Aspirin dobiva konkurenco

Pred časom smo govo­rili o enem od glav­nih razlo­gov za never­je­tno drag aspi­rin v doma­čih lekar­nah (bistveno dražji kot dru­gje po Evropi), to je, da sko­raj nima kon­ku­rence na slo­ven­skem trgu, razen malo zna­nega Plivinega Andola. Nedavno pa je dobil moč­nejšo kon­ku­renco v obliki Ascalcina. Za laične oči sta ti dve pro­ti­bo­le­čin­ski zdra­vili zamen­ljivi. Primer:

  1. Aspirin plus C ima 10 šume­čih tablet, ki vse­bu­jejo 400 mg ace­til­sa­li­cilne kisline in 240 mg askor­bin­ske kisline in stane 5,33 evra.
  2. Ascalcin ima 10 vrečk šume­čega pra­ška, ki vse­bu­jejo 500 mg ace­til­sa­li­cilne kisline in 300 mg askor­bin­ske kisline in stane 3,99 evra.

Morda bi sicer far­ma­cevti znali argu­men­ti­rati, da je (1) boljši od (2), ker ima — na pri­mer — manj neči­stoč ali kaj takega, toda (2) ima učin­ko­vine celo več kot (1), čeprav nima zve­ne­čega zašči­te­nega imena, ki je tudi v slo­ven­ščini  postalo že sko­raj sino­nim za tovr­stna zdra­vila.

Seveda pa tudi kon­ku­rentka, Lekarna Ljubljana, ni po juhi pri­pla­vala in ima zane­sljivo tudi pri tej, 25% nižji ceni, še vedno lep dobiček.

Veleprodajne cene več tisoč zdra­vil, regi­stri­ra­nih v Sloveniji, si lahko pogle­date v tej Excelovi pre­gle­dnici Javne agen­cije RS za zdra­vila in medi­cin­ske pripomočke.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

2 Komentarji

  1. Tinkara
    Objavljen na 4. maj 2012 ob 15:42 | stalna povezava

    Link na excel s cenami zdra­vil ne deluje!

  2. Objavljen na 4. maj 2012 ob 16:04 | stalna povezava

    Ja, izgleda, da res. Kot vidim na sple­tni strani Agencije, so ta cenik zdra­vil uma­knili z neta. Pri držav­nih orga­nih se to kar pogo­sto dogaja, ko se vta­knejo prav­niki ali pa se nekomu zazdi, da nečesa niso dol­žni objaviti.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x