Hiperprodukcija skupinskih popustov

100 let star kupon za popustV ZDA menda deluje 650 ponu­dni­kov sku­pin­skih popu­stov. Potem je slo­ven­skih deset že pre­več, glede na raz­merje v koli­čini pre­bi­val­stva :-) V ZDA se je sicer zadeva močno raz­mah­nila in baje je blizu 10% ljudi že kdaj izko­ri­stilo tak popust. Toda v neka­te­rih dru­gih podat­kih se že kaže nasičenost:

Baje se vou­cherji pogo­sto kupu­jejo tako nepre­mi­šljeno, da jih kar do 20% ostane neiz­ko­ri­šče­nih, tako da vre­dnost vseh pla­ča­nih, a nepo­ra­blje­nih kupo­nov znaša že preko 1,2 mili­jarde dolarjev.

Agregatorji so zaznali tudi to tržno nišo in orga­ni­zi­rali bolšji trg kuplje­nih kupo­nov, ki jih lastnik ne ute­gne izko­ri­stiti. Tako si kupec lahko povrne kupnino za pre­na­gljeni nakup kupona ali vsaj zniža izgubo; vča­sih pa se da kupon pro­dati celo z dobič­kom inte­re­sentu, ki je »dil dneva« zamudil.

Morda bo kmalu kaj takega tudi pri nas. Potem ne bo še vse izgu­bljeno, če boste zamu­dili popu­ste na »ZUMBO s Quinnyem«, »100 vrečk Wulong čaja«, »stri­že­nje psa, vključno s toa­leto ušes in krem­pljev«, »kap­sule gano­derma — čude­žna goba nesmr­tno­sti«. Vse to je namreč rav­no­kar v aktu­alni ponudbi na VsiPopusti.si. :-)

Poslovni model je zani­miv in podatki s spo­dnje info­gra­fike so fasci­nan­tni, ampak sto­ri­tve, ki jih ponu­jajo pri nas, so pa pogo­sto prav bizarne.

 

What's in your daily deal wallet?

vir: CityPockets.com

 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

En Trackback

  1. […] Več na periskop.si […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x