Izkoristi.me

Domači ponu­dniki sku­pin­skih popu­stov se še naprej mno­žijo. Tale (Izkoristi.me) je ubral za moj okus pame­tno tak­tiko. V štartu se je ome­jil tako geo­graf­sko kot vse­bin­sko, upo­ra­bil pa je neko­liko spre­me­njen poslovni model:

Pri nakupu kupona za popust ni treba vna­prej pla­čati celo­tne cene, ampak samo 50 cen­tov za kupon. Storitev pa se plača na licu mesta, takrat, ko kupon izko­ri­stimo. S tem odpade pomi­slek, da vna­prej pla­ču­jem za nekaj, pa tega morda ne bom uspel izko­ri­stiti. Kupon v nji­ho­vem pri­meru velja samo za eno osebo.

Tukaj so v ponudbi samo akcije z gostin­sko ponudbo in samo v Ljubljani in oko­lici. Logično, med vsemi segmenti trži­šča je na tak način pokrit naj­ve­čji zalo­gaj. Poleg tega pa upo­rab­niki pri tem ponu­dniku kupo­nov natančno vejo, kakšne dile lahko pri­ča­ku­jejo. Kot je videti na sple­tni strani, je pri njih naen­krat aktiv­nih več ponudb, ne samo ena. Dosedanji popu­sti so, koli­kor je videti, zna­šali od 3 do 13 evrov.

Očitno bo na podro­čju popu­stov še naprej dina­mično doga­ja­nje, tako za kupce kot za ponudnike.

(prej­šnja gla­so­va­nja)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

2 Komentarji

 1. sejad
  Objavljen na 7. november 2011 ob 21:12 | stalna povezava

  Apple’s Siri is eating Google’s lunch

  Siri is a voice con­trol­led vir­tual per­so­nal assi­s­tant from Apple AAPL –0.26% that relies on arti­fi­cial intel­li­gence. When I asked Siri to find the best Indian resta­u­rant nearby, it came up with the right answer. It did not answer with the nea­rest resta­u­rant but found the highest rated resta­u­rant nearby. Before Siri, I would have gone to Google GOOG +1.73% and sear­ched for an Indian resta­u­rant. Google would have made money if I clicked on any one of a num­ber of adver­ti­se­ments for resta­u­rants on the search page. Siri com­ple­tely bypas­sed Google and went to a data base cal­led Yelp.

  http://www.marketwatch.com/story/apples-siri-is-eating-googles-lunch-2011–11-03?Link=obinsite

 2. Objavljen na 8. november 2011 ob 09:31 | stalna povezava

  @sejad: Meni je sicer všeč, da je teh­nika pri raz­po­zna­va­nju in sin­tezi govora napre­do­vala do te mere (ker sem se nekoč davno nazaj sam ukvar­jal s tem podro­čjem). Ampak pri zgor­njem pri­meru je lahko sporni del naloge prav »highest rated«. Celo v neki zako­tni Sloveniji je stalna pra­ksa, da se najema ljudi, da po naro­čilu kli­kajo, laj­kajo in pode­lju­jejo zvez­dice in pišejo pozi­tivne komen­tarje, s ciljem, da naroč­nika spra­vijo na vrh po pov­prečni oceni… Drugod mora biti to še bolj inten­zivno. Kredibilnost sple­tnih ratin­gov je po moje dosti­krat vprašljiva.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x