Lokacijski popusti za lačne

Drugače kot pri orga­ni­za­tor­jih sku­pin­skih popu­stov so se akcij­skih ponudb lotili avtorji apli­ka­cije OdpiralniČasi. Njihova zadeva je celo bolj upo­rabna, ker še bolj natančno upo­števa geo­graf­sko loka­cijo upo­rab­nika in ker so štar­tali z naj­bolj zani­mivo domeno za take stvari, gostin­sko ponudbo.

Večina zapo­sle­nih gre med delov­nim časom na kosilo. In kdor bi rad pri tem pri­hra­nil, upo­rabi svoj pame­tni tele­fon in apli­ka­cijo OdpiralniČasi, ki mu v rubriki Akcije poi­šče bli­žnje gostin­ske lokale z akcij­sko ponudbo: kje so, kako odda­ljeni so od upo­rab­ni­kove tre­nu­tne loka­cije, kaj imajo v akciji in koliko znaša popust.

Ko smo akcij­sko ponudbo izbrali, jo rezer­vi­ramo preko Monete (kar stane 1 evro), nakar v potr­di­tve­nem SMS-u dobimo kupon s popu­stom od 50 do 60%, ki ga uve­lja­vimo pri gostincu. Kupon je velja­ven 2 meseca.

Za raz­liko od popu­stov pri Grouponovih klo­nih torej tukaj:

  • nakup (rezer­va­cija) akcije ni časovno ome­jen na en dan,
  • ni praga glede šte­vila kup­cev, ki morajo kupiti kupon (ni kasnej­šega raz­o­ča­ra­nja, da akcija ni uspela)
  • ni kom­ple­tnega pla­čila vna­prej, ampak samo 1 evro
  • in, kar je naj­po­memb­nejše: inte­re­sent ni pri­si­ljen non­stop pre­gle­do­vati ponudbe, da ne bi zamu­dil nečesa zani­mi­vega, pač pa je nad­zor na strani upo­rab­nika, ki sto­ri­tev upo­rabi samo takrat, ko ga to zanima; brez tra­te­nja časa.

Ker je stvar še na začetku, akcij še ni veliko in ker se rezer­va­cijo plača z Moneto, je na voljo naroč­ni­kom Mobitela, Simobila in Debitela, ne pa še upo­rab­ni­kom Tušmobila in T-2. Toda, če se bo — s pove­če­va­njem šte­vila upo­rab­ni­kov pame­tnih tele­fo­nov — pri­jela, ima lepo per­spek­tivo. Aplikacija obstaja v ver­ziji za iPhone ter za tele­fone z ope­ra­cij­skima sis­te­moma Android in Windows Mobile 7.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x