Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno bolj neu­ni­čljive krame.

Za vsa­kih pora­blje­nih 10 evrov kupcu pri­pada posebno Mercatorjevo »darilo«, pla­stična kar­tica z moti­vom iz risanke. Wow. In uboge bla­gaj­ni­čarke celo v obmo­čju samo­po­stre­žnih bla­gajn švi­gajo s šopi teh kar­tic in opre­zajo, koliko jih morajo komu izro­čiti. Proizvajalec kar­tic, amster­dam­ski TCC Global N.V., je Mercatorju oči­tno dobro pla­čal za dis­tri­bu­cijo svoje robe kup­cem in da je ta uslu­žno zami­žal pred nee­ko­lo­ško­stjo svo­jega poče­tja. Ta kar­tica z ovit­kom iz folije (tako kar­tica kot ovi­tek sta masiv­nejša od uki­nje­nih vrečk) ver­je­tno v večini pri­me­rov po hitrem postopku konča v sme­teh. Močno dvo­mim, da je večini kup­cev kaj pose­bej toplo pri srcu zaradi tega Mercatorjevega darilca.

Ravno zadnjič so časo­pisi poro­čali, da je Mercator zaznal, da mu dis­kon­tne trgo­vine jemljejo tržni delež.

Ni morda to zato, ker želijo kupci na bla­gaj­nah hitro pla­čati svoje, ne pa se uba­dati še s pikami, zla­timi toč­kami, jabolčki, zlo­žen­kami z ugo­dnostmi, kuponi, nalep­kami za kozarce ali bri­sače, vavčerji in ble­sa­vimi kar­ti­cami iz risank — ki so jih trgovci posre­dno vklju­čili v cene nekje drugje.

Ali morajo priti Nemci, da Mercator in njemu podobni to ugotovijo?

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

7 Komentarji

 1. Sejad
  Objavljen na 26. oktober 2011 ob 10:58 | stalna povezava

  Kar se teh lah­kih vrečk tiče, je mene zmo­tilo pred­vsem to, da če so že tako eko­lo­ško opo­ročne, zakaj potem vse­eno dajo v njih npr. meso ali tudi kakšno drugo živilo?
  Po moje tukaj niti ni stvar v eko­lo­giji (bolj PR trik), pač pa v porabi le-teh. Verjamem pa, da za Mercator to ne pred­sta­vlja veli­kega stro­ška.
  Po drugi strani, če govo­rimo o PVC vreč­kah, se mi zdi Mullerjeva poli­tika edino pra­vilna — če že kupiš robo pri njih, je zadeva gra­tis. Na koncu kon­cev, tudi ko nosim nji­hovo vrečko po ulici, delam s tem reklamo za njih. Torej bi morala vsaka trgo­vina biti vesela, da lahko to ponu­dijo, ne pa da moraš za to še extra plačevati.

  Kar se smrk­cev tiče, se popol­noma stri­njam. Podobno je tudi pri Tušu in nji­ho­vimi nagra­dami v obliki otro­ških kar­tic za vsa­kih 10 eur nakupa — jaz imam teh cel prtlja­žnik in gre pona­vadi vse hitro v koš.

 2. Objavljen na 26. oktober 2011 ob 12:08 | stalna povezava

  Se stri­njam. Mercatorjeva koba­jagi vrečka, ki si jo pri­si­ljen zavreči, ko si pre­ne­sel stvari domov, ker se je — neiz­o­gibno — str­gala, ne more biti bolj eko­lo­ška od Müllerjeve, ki jo dejan­sko lahko še več­krat upo­ra­biš. OK, razen zdaj, ko jih Mercator itak ne daje. :)

 3. Sejad
  Objavljen na 26. oktober 2011 ob 12:55 | stalna povezava

  zani­mivo pa je, da v Mercatorju dobiš gra­tis vrečke (boljše kako­vo­sti od teh, ki jih ome­njaš, pa še z višjo pro­stor­nino:) če greš na nji­hovo tik-tak blagajno.

 4. Objavljen na 26. oktober 2011 ob 13:50 | stalna povezava

  To je ver­je­tno samo zato, ker je delovni pro­ces pri samo­po­stre­žnih bla­gaj­nah tak, da kupec po ske­ni­ra­nju sam meče arti­kle v vna­prej pri­pra­vljene vreče na sto­ja­lih in teh­tni­cah (ki imajo neke cle­ver kon­trole, ki pre­ver­jajo, ali si rav­no­kar odvr­ženi arti­kel res tudi poske­ni­ral). In če bi bile še tam zanič vreče, bi non­stop potre­bo­vali sna­žilke v tistem rajonu.

 5. Simon
  Objavljen na 7. november 2011 ob 08:33 | stalna povezava

  Ma, kot jaz razu­mem zadevo, je v bazi izdel­kov tudi teža posa­me­znega izdelka. In potem bla­gajna pri­merja težo ske­ni­ra­nega izdelka s težo odlo­že­nega. Če se to ime­nuje »cle­ver« :-) .

  Da je res tako, se vidi po tem, da če se naslo­niš na odla­galno polico, ko nanjo odlo­žiš izde­lek, bo gotovo javil napako…

 6. Objavljen na 9. november 2011 ob 15:06 | stalna povezava

  Nekdo v tej firmi ni čisto gla­dek. Smrkce so dali tudi na naslov­nico finanč­nega poro­čila za tuje inve­sti­torje. (via @Libertarec)

 7. jure
  Objavljen na 10. november 2011 ob 09:39 | stalna povezava

  smr­ka­tor ;)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x