Pol cenejše smučanje, ne hvala

Združenje slo­ven­skih smu­čišč ima akcijo, s katero bi radi ob delov­nih dneh na slo­ven­ska smu­či­šča pri­va­bili več obi­sko­val­cev. Ampak tega so se lotili tako nespre­tno, da veliko uspeha ne bo. Akcijo so si zami­slili tako, da tik pred zdajci obja­vijo na svoji sple­tni strani, da bo nasle­dnji dan (ozi­roma v istem tednu) na dolo­če­nem smu­či­šču 50% popust. Nakar si inte­re­sent nati­sne kupon ozi­roma vavčer, še prej pa mora v zameno za to izdati vse svoje osebne podatke. Na bla­gajni nato na  dan akcije vavčer unovči pri nakupu dnevne karte za 50% redne cene tistega smučišča.

Zakaj je ta zadeva neza­ni­miva? Prvič, segment nav­du­še­nih smu­čar­jev, ki imajo čas kadar­koli in so pri­pra­vljeni vsak dan sproti opre­zati, kje se bo odprl popust in ga potem nasle­dnji dan tudi izko­ri­stiti, je maj­hen. Mnogi med temi, če že res imajo čas kadar­koli, pač grejo v Avstrijo, kjer so smu­či­šča večja in udob­nejša. Drugič, vreme je vse­eno tudi fak­tor pri pla­ni­ra­nju in odlo­ča­nju, ali na smu­ča­nje ali ne. Dvomim, da je veliko takih, ki gredo raje za 14 evrov na smu­ča­nje v megli, kot pa za 28 v lepem vre­menu. In tre­tjič, zakaj zaboga jim moram raz­kriti celo svojo GSM tele­fon­sko šte­vilko, da dobim popust. Sredinec!

Skratka, žič­ni­čarji bodo morali ponu­diti kaj upo­rab­ni­ško pri­ja­znej­šega, ker tole ni nič. Edini leto­šnji pozi­tivni dose­žek žič­ni­čar­skega zdru­že­nja je, da so končno — dese­tle­tja za koro­škimi kon­ku­renti — omo­go­čili nakup sezon­ske karte.  S tem da sezon­ska karta za odra­slega za slo­ven­ska smu­či­šča stane 599 evrov, med­tem ko sezon­ska za 25 koro­ških smu­čišč stane 513 evrov.

Ko sem se leta 2007 v svo­jem prej­šnjem blogu na sple­tni strani Denarni super­mar­ket raz­bur­jal nad nespo­sob­no­stjo žič­ni­čar­skega zdru­že­nja, sem si rekel, da se v pri­ho­dnje ne bom več. Če nočejo našega denarja, pa nič. No pa me je po petih letih spet premagalo.

:-t

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x