Kartica zvestobe, ki sama hrani tudi »prihranke«

Konkurenca med trgo­vskimi kar­ti­cami zve­stobe vodi k čeda­lje direk­tnej­šim popu­stom. Od zaple­te­nega zbi­ra­nja točk po obdo­bjih, do odsto­tnega bonusa glede na porabo v kole­dar­skem letu smo zdaj že pri spro­tnem vra­ča­nju »pri­hranka« nazaj na kar­tico. Pri Lyoness kar­tici, ki se je prva pohva­lila z vra­ča­njem denarja, to sicer ne poteka sproti, ampak s časov­nim zami­kom. Pri kar­tici ELMA Klub, ki sem jo zadnjič opa­zil, pa kupec takoj po nakupu nekaj odstot­kov kupnine dobi vrnjene nazaj na kar­tico. Znesek na kar­tici je dobro­pis, ki ga lahko nemu­doma porabi pri kate­rem­koli trgovcu-članu tega kluba.

Tale klub nastopa pod dol­go­ča­snim  geslom »zaslu­žek + pri­hra­nek mimo­grede,« toda mogoče se bo vse­eno pri­jel. Odvisno od tega, koga vse bodo pri­va­bili v član­stvo in koli­kšni bodo popu­sti. Trenutno zna­šajo med 3% in 15%, ven­dar so med člani v glav­nem manj znana sto­ri­tvena pod­je­tja. Še naj­bolj pro­mi­nen­ten član (in ver­je­tno z naj­več pro­daj­nimi mesti) je Žito Maloprodaja.

Mehanizem ELMA Kluba je podo­ben akciji NLB Enka Enkratna, le da je tam popust eks­pli­ci­ten in takoj­šen, ne pa v obliki dobro­pisa. Toda tudi tam glav­nem nasto­pajo manj znana pro­dajna mesta.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x