Koliko so prodajne cene stanovanj nižje od oglaševanih

Na 23. posvetu Poslovanje z nepre­mič­ni­nami, ki se je odvi­jal 15. in 16.11. 2012 v Portorožu, je bil pred­sta­vljen tudi zani­miv pri­spe­vek z naslo­vom »Spremljanje sta­no­vanj­skega trga na pod­lagi ogla­še­va­nih cen« (avtorji S. Berk, K. Tičar in A. Setnikar).

V njem je bil pri­ka­zan tudi spo­dnji gra­fi­kon, ki pri­ka­zuje raz­mak med ogla­še­va­nimi cenami (na por­talu Nepremicnine.net) in dejan­skimi kupo­pro­daj­nimi cenami (iz ura­dne GURS-ove evi­dence trga nepre­mič­nin, ETN) sta­no­vanj v Ljubljani v obdo­bju od leta 2007 do 2012.

kli­kni za povečavo

 

Trenda se dokaj dobro uje­mata. Zanimivo pa je, da rea­li­zi­rane tran­sak­cij­ske cene ne odsto­pajo veliko nav­zdol od ogla­še­va­nih cen na sple­tnem por­talu — v pov­pre­čju le za 3,2% -, kljub temu, da obi­čajno skle­pamo, da kupec s poga­ja­njem ogla­še­vano ceno zbije za več kot le nekaj odstotkov.

Neobičajnosti tega rezul­tata se zave­dajo tudi avtorji pri­spevka, ki domne­vajo1, da je to posle­dica raz­lik v upo­ra­blje­nih meto­do­lo­gi­jah, ne pov­sem repre­zen­ta­tiv­nih vzor­cih ter ne pov­sem ena­kih obmo­čij vzorčenja.

  1. Berk S., Tič, K. in Setnikar A.: Spremljanje sta­no­vanj­skega trga na pod­lagi ogla­še­va­nih cen, v Zborniku 23. posveta Poslovanje z nepre­mič­ni­nami, ur. Levstek V. in Logar V., Gospodarska zbor­nica Slovenije, Zbornica za poslo­va­nje z nepre­mič­ni­nami, novem­ber 2012.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x