Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.

drzavne-banke

 

Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega lastni­štva v ban­kah zdaj ne bo dovolj denarja.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke z značko .

En Komentar

  1. rowdy
    Objavljen na 14. december 2013 ob 14:53 | stalna povezava

    A kon­kre­tno pa ne gre? Ti doma­čij­ski eko­no­mi­sti, kate­rim se moramo zahva­liti so: Mencinger, Bole, Šti­blar, Križanič, Drenovec, Kovač, Ribnikar, Tajnikar, Mramor

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x