Pogoji za upokojitev v letu 2014

ZPIZ je obja­vil pogoje za upo­ko­ji­tev v letu 2014 po zakonu ZPIZ-2. Slovenija ohra­nja,  pri­mer­jalno gle­dano, ugo­dne upo­ko­ji­tvene pogoje. Lani je bilo vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev v Sloveniji nekaj več kot 415 tisoč. Upokojitveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli.

Pogoj v letu 2014
Moški (ZPIZ-2)
Žen­ske (ZPIZ-2)
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
58 in 8 mesecev 58 in 4 mesece
40 38 in 8 mesecev
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
64 62
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 64
15 15

 

Možno je tudi zni­ža­nje upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti zaradi skrbi za otroka. Če je žen­ska dopol­nila 38 let in osem mese­cev pokoj­nin­ske dobe brez dokupa, ji na tej pod­lagi raču­najo zni­ža­nje od sta­ro­sti 58 let in štiri mesece, spo­dnja meja možnega zni­ža­nja pa znaša 56 let. Starost se ji v tem pri­meru lahko zniža za naj­več 28 mesecev.

Moškemu, ki je dopol­nil 40 let pokoj­nin­ske dobe brez dokupa, raču­najo zni­ža­nje od sta­ro­sti 58 let in osem mese­cev, spo­dnja meja možnega zni­ža­nja pa znaša 58 let. Starost se mu torej lahko zniža za osem mesecev.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x