Leti, leti… osel!

Izbranci so za lete Adrie Airways pla­če­vali »nekaj deset evrov«, vsi drugi (osli) na istem letu pa redne cene »nekaj sto evrov«, ugo­ta­vlja Komisija za pre­pre­če­va­nje korup­cije in v isti sapi nada­ljuje, da mini­strovo dru­žin­sko lete­nje po tarifi za izbrance ni korup­cija, ker je:

…»brez dvoma ugo­to­vljeno«, da za odo­bri­tev teh ugo­dno­sti ni posre­do­val Virant kot takra­tni mini­ster, ampak je za dru­žin­sko poto­va­nje Virantovih cenejše vozov­nice na pod­lagi dogo­vora z mini­strovo ženo ure­dila nji­hova znanka M. B., pri­ja­te­ljica takra­tnega komer­ci­al­nega direk­torja Adrie Airways Tomaža Kostanjška.

Adria je državno pod­je­tje, ki ga nad gla­dino drži državna pomoč (dav­ko­pla­če­valci). Z vsako poceni karto, ki jo je pri­vi­le­gi­ran­cem pode­lil Tomaž Kostanjšek, je bila Adriina izguba nekaj večja. Zadeva je na las podobna kre­ditu Simone Dimic pri NLB.

Zaradi takih pri­bolj­škov hočejo obdr­žati tako­i­me­no­vano »sre­br­nino« v držav­nih rokah.

Tko vrijedi leti

Ta članek je bil objavljen v kategoriji hec.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x