Stranka javnih uslužbencev

centerKot da ni že upo­ko­jen­ska stranka dovolj huda ano­ma­lija, bodo na tokra­tnih voli­tvah iz rokava oči­tno pote­gnili še stranko jav­nih usluž­ben­cev. Ti so osre­dnji zeleni kro­gec v sre­di­šču dia­grama, ki pona­zarja, za kaj se bo stranka okoli Mira Cerarja zavze­mala. Vsebinsko votlost nji­ho­vega pro­grama na 26 pro­soj­ni­cah (ki ga je bojda 80 stro­kov­nja­kov, veči­noma jav­nih usluž­ben­cev, izde­lo­valo eno leto!) je duho­vito komen­ti­ral Žiga Turk. Če vse­bino teh pro­soj­nic vržemo v pro­gram Wordle, ki izpo­stavi besede po pogo­sto­sti nji­ho­vega poja­vlja­nja v tekstu, dobimo tole zbirko buz­zwor­dov in dru­gih puhlic:

.1
puhlice

  1. Nič nimam proti jav­nim usluž­ben­cem, poznam jih veliko in so fejst lju­dje in, ja, seveda mora imeti država delu­joč javni sek­tor — ven­dar dvo­mim, da je v kate­ri­koli nor­malni državi prva pri­o­ri­teta poli­tične stranke zado­volj­stvo jav­nih usluž­ben­cev.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x