Vzporedni svet slovenskega zdravstva

Ni bolj nazor­nega pri­kaza, kako glo­boko je zabre­del zdra­vstveni sis­tem, kot je odlo­mek iz pet­ko­vega članka Milene Zupanič v Delu:

Zdravstvena bla­gajna sicer nima finanč­nih težav, saj je za toliko zni­žala cene zdra­vstve­nih sto­ri­tev, da jih ne more imeti…Zdravstvena bla­gajna (ZZZS) veliko opra­vlje­nega dela bol­ni­šni­cam ne plača. Položaj bol­ni­šnic pa bi bil še bistveno slabši, če ne bi svo­jih izgub »pre­va­lile« na doba­vi­te­lje, kate­rim ne pla­ču­jejo raču­nov. Vsi zdra­vstveni zavodi sku­paj so bili ob pol­le­tju dol­žni 109,9 mili­jona evrov, od tega bol­ni­šnice 108 milijonov.

Kakšen je to vzpo­re­dni svet, v kate­rem to poteka in ob »nikome ništa«? In kje je? Verjetno bi se vanj namreč mar­si­ka­teri pod­je­tnik rad pre­se­lil in delo­val tako, da svo­jim doba­vi­te­ljem sam določa, po koliko bo nji­hove sto­ri­tve kupo­val in koliko od naro­če­nega bo plačal.

Od vseh refor­mnih idej, ki se vrstijo v medi­jih zadnje čase, se mi sicer zdi še naj­bolj razu­men pre­dlog Strateške usme­ri­tve slo­ven­skega zdra­vstva za izhod iz krize (ki so ga sesta­vile zdrav­ni­ške organizacije).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zdravstvo.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x