Kako Delo podcenjuje bralce

deloZaposleni in hono­rarci na Delu so si oči­tno oddah­nili, ko jih je Pivovarna Laško pro­dala idrij­skemu FMR, name­sto kakemu dru­gemu kupcu, ki so se ga bolj bali. Novico o pro­daji so v svo­jem časo­pisu pospre­mili s član­kom, pod­na­slo­vlje­nim »Dobičkonosno poslo­va­nje je eden ključ­nih razlo­gov za nakup osre­dnjega časnika.«

dobickonosno

Zraven so opo­zo­rili še:

7mio

Torej: Pivovarna je za Delo iztr­žila samo 8% ali eno dva­naj­stino tistega, kar je zanj pla­čala pred leti. In zdaj naj bi, kot želijo pri­ka­zati novi­narji Dela, FMR kupil to podr­tijo zaradi dobič­ko­no­snega poslo­va­nja? Delo d.d. posluje tako dobič­ko­no­sno, da je nje­gova cena padla s 95 mio EUR na 7,3 mio EUR?

V kate­rem veso­lju je Delo danes dobič­ko­no­sno pod­je­tje? Oziroma, kakšne sub­stance so kadili avtorji Delovega članka N.G., K.Š., A.D. in Ro.K., pre­den so zapi­sali tako ekla­tan­tno nere­snico? (Zato me sploh ne čudi, da so se skrili za inicialke)

Delo je kro­nični izgu­bar, ki se mu po vseh glav­nih kri­te­ri­jih poslo­va­nje slabša, ne pa dobič­ko­no­sno pod­je­tje, in FMR ga je kupil zaradi dru­gih razlo­gov, ne zaradi »dobič­ko­no­snega poslo­va­nja.« Dobička Delo ni videlo že celo več­nost, zato zgor­nji čla­nek dejan­skih poslov­nih rezul­ta­tov pod­je­tja sploh ne ome­nja. Tule spo­daj so ti famo­zni rezul­tati.  Izgube Skupine Delo v zadnjih letih, po podat­kih iz letnih poročil:

Poslovno leto
Poslovni izid
2014 –1,3 mio EUR
2013 –1,2 mio EUR
2012 –2,1 mio EUR
2011 –1,5 mio EUR
2010 –2,3 mio EUR

 

Čla­nek šti­rih nepod­pi­sa­nih ini­ci­al­kar­jev ni spo­dr­sljaj, pač pa mani­pu­la­cija in zava­ja­nje bral­cev ali, direk­tno rečeno, čisti bull­shit, kakr­šnega si pred kakim dese­tle­tjem niti misliti ne bi mogli na Delovih straneh.

P.S. Ravno danes je pri­šla novica, da je bil rela­tivno majhni ponu­dnik inter­neta AMIS d.o.o. pro­dan Telekomu Austria za 30 mili­jo­nov evrov, torej za več kot šti­ri­kra­tnik cene Dela. Pomislimo: nepo­membni ponu­dnik inter­neta je vre­den šti­ri­krat več od Dela.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji mediji.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x