Hitro do zdravnika, vendar z doplačilom

hitroPred časom sem v pri­spevku Napoved pri­ho­dno­sti v zdra­vstvu? spra­še­val, ali zava­ro­val­nica Vzajemna meni, da bo v pri­ho­dnje vsak potre­bo­val posebno zava­ro­va­nje, če bo hotel do spe­ci­a­li­sta v nor­mal­nem času (ozi­roma se izo­gniti pre­dol­gim čakal­nim dobam v javno finan­ci­ra­nem zdra­vstvu). Očitno se z Vzajemno stri­nja tudi Triglav, ki ponuja kon­ku­renčni pro­dukt: Vzajemna ima Zdravstveno polico, Triglav ima Zdravstveno točko.

Na sple­tni strani www.enostavnodozdravnika.si Triglav kot svojo glavno pred­nost navaja, da ste z nje­go­vim zavarovanjem

…pri spe­ci­a­li­stu (iz mreže nje­go­vih pogod­be­nih izva­jal­cev) že v manj kot treh tednih.

Sicer je Triglavovo zava­ro­va­nje v gro­bem podobno Vzajemninemu in krije ambu­lan­tno zdra­vlje­nje, ope­ra­cije in reha­bi­li­ta­cijo, poleg tega pa ima tudi tran­spa­ren­tno obja­vljen cenik glede na sta­rost zava­ro­vanca, ki ga Vzajemna nima. Pri Triglavu se da zava­ro­va­nje sesta­viti po želji (samo ambu­lan­tno zdra­vlje­nje, samo ope­ra­cije ali oboje), pri Vzajemni pa ne.

Možna je tudi vari­anta z odbi­tno fran­šizo, kot jo poznamo iz pre­mo­ženj­skih zava­ro­vanj. Objavljene cene (zava­ro­valne pre­mije) se mi na prvi pogled niti ne zdijo visoke, je pa možno, da so za zače­tek nižje, ker se računa, da ute­gnejo biti prvi pri­do­bljeni zava­ro­vanci za ta pro­dukt za zava­ro­val­nico cenejši od naslednjih.

Obe zava­ro­val­nici torej vidita tržno nišo in ver­ja­meta, da bodo čakalne dobe v javne zdra­vstvu tako dolge, da bo mar­sikdo raje pla­če­val še eno zava­ro­va­nje, da se jim izogne.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje, zdravstvo z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x