Trošarine kot lonec medu

KovanciTrošarine so zelo pomem­ben vir pro­ra­čun­skih pri­hod­kov. V Sloveniji se jih vsako leto pobere za 1,5 mili­jarde evrov. Od tega odpade mili­jarda na ener­gente (ogro­mno večino pri­ne­sejo naf­tni deri­vati), 400 mili­jo­nov na tobak in 100 mili­jo­nov na alko­hol (šte­vilke so zao­kro­žene). Lepota tro­ša­rin je v tem, da jih vlada lahko kadar­koli poljubno spre­meni: ni se ji treba uskla­je­vati niti s par­la­men­tom, niti s soci­al­nimi par­tnerji ali kom drugim.

Po drugi strani pa vse doho­dnine sku­paj nanese le malo več kot tro­ša­rin: doho­dnine je namreč 1,7 mili­jarde evrov. Dohodninskih zave­zan­cev pa je 960.000, od tega jih 60% spada v naj­nižji (1.) doho­dnin­ski razred, ki ima doho­dnin­sko osnovo do 8.012 evrov letno. 31% jih spada v drugi doho­dnin­ski razred z doho­dnin­sko osnovo do 18.960 evrov. V spo­dnja dva razreda torej pade 91% zave­zan­cev, v zgor­nja dva pa 9%. Celotni 1. doho­dnin­ski razred plača 200 mili­jo­nov doho­dnine (pov­prečna obra­ču­nana doho­dnina na zave­zanca je 357 evrov), 2. razred pa 670 mili­jo­nov (pov­prečna doho­dnina na zave­zanca je 2.212 evrov).

Od vse pobrane doho­dnine država dobi 46%, občine pa 54%. V malo­pro­dajni ceni ška­tlice ciga­ret sre­dnjega razreda 3,40 evra nanese tro­ša­rina kar 2,12 evra.

Kakšne sklepe bi lahko pote­gnili iz teh številk?

  • država dobi od celo­tnega 1. doho­dnin­skega razreda (581.000 ljudi) samo toliko denarja kot od tro­ša­rin na alkohol
  • država dobi od 1. in 2. razreda sku­paj (883.000 ljudi) le malo več doho­dnine kot od tro­ša­rin na cigarete
  • pov­prečni kadi­lec (po soci­o­e­ko­nom­skem sta­tusu spada v 1. doho­dnin­ski razred), samo za tro­ša­rino na ciga­rete plača BISTVENO več kot plača letne dohodnine

In naprej:

  • država si nika­kor ne more pri­vo­ščiti, da bi lju­dje nehali kaditi in piti, kajti pol mili­jarde evrov iz naslova tro­ša­rin za ciga­rete in alko­hol je v držav­nem pro­ra­čunu prak­tično nenadomestljivih
  • pre­piri okoli doho­dnin­skih sto­penj in razre­dov so brez­pred­me­tni — ogro­mni večini doho­dnin­skih zave­zan­cev država bistveno več izpuli iz žepa v obliki trošarin
Ta članek je bil objavljen v kategoriji davki.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x