Koliko nas kaj stane

Proračun RS 2015Računsko sodi­šče je pri­pra­vilo pre­gle­den pla­kat, na kate­rem so šte­vilčno in gra­fično opre­de­ljene postavke držav­nega pro­ra­čuna za leto 2015. Iz njega lahko torej vidimo, koliko denarja se porabi za katero od držav­nih funk­cij, pa tudi rela­tivno težo mini­str­stev (po koli­čini denarja, ki ga usmer­jajo). Vidimo lahko tudi, da država v enem letu porabi 1,3 mili­jarde več, kot ima dejan­sko na voljo — to manj­ka­jočo dobro mili­jardo si izpo­sodi od pri­ha­ja­jo­čih generacij.

Plakat se nahaja tukaj. Nekaj postavk je zani­mi­vih. Npr.  45 mili­jo­nov evrov gre za »kre­i­ra­nje delov­nih mest« (dobe­se­dno tako piše). Člo­vek se vpraša, koliko in kakšna delovna mesta nam država »kre­ira« in ali ta ustvar­jena delovna mesta državi res kdaj povr­nejo vložek…

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x