Arhiv Kategorije: hec

šale, smešnice

Jezni ‘švicarski’ kreditojemalci na Hrvaškem?

Objavljen je bil tudi v banke | Značka | Komentiraj

Leti, leti… osel!

Izbranci so za lete Adrie Airways pla­če­vali »nekaj deset evrov«, vsi drugi (osli) na istem letu pa redne cene »nekaj sto evrov«, ugo­ta­vlja Komisija za pre­pre­če­va­nje korup­cije in v isti sapi nada­ljuje, da mini­strovo dru­žin­sko lete­nje po tarifi za izbrance ni korup­cija, ker je: …»brez dvoma ugo­to­vljeno«, da za odo­bri­tev teh ugo­dno­sti ni posre­do­val Virant kot [...]
Objavljeno v kategoriji hec | Komentiraj

Anici so pivovarno podtaknili :-)

Današnje Delo poroča, da je Anica Aužner Šrot, sicer direk­to­rica dru­žin­ske družbe Šro­to­vih, Atke-Prima izpo­ve­dala, da sama kot direk­to­rica družbe ni vedela, da je Atka-Prima posre­dno lastnica pivo­varne Laško — za to naj bi izve­dela šele iz medi­jev. Pojasnila je, da je Atka-Prima družbo (poštni nabi­ral­nik) Kolonel kupila kot naložbo; s tem, kaj se je [...]
Objavljeno v kategoriji hec | Komentiraj

Zakaj so spot umaknili?