Knjige

V blogu se je doslej nabralo kar nekaj pri­spev­kov, ki se nana­šajo na razne knjige: tukaj je seznam teh pri­spev­kov.
V nasle­dnji pre­gle­dnici je seznam prevodov:

 

Prevedena knjiga COBISS.ID Kategorija
Odlomek
Predogled
Acemoglu & Robinson: Zakaj narodi pro­pa­dajo (Why Nations Fail) 281395456 eko­no­mija, politika Kako sta obo­ga­tela Bill Gates in Carlos Slim prvih 30 strani
Mlodinow: Pokončni misleci (Upright Thinkers) 290497024 zgo­do­vina, znanost Govor pride sam po sebi, pisava pa ne prvih 29 strani
Furedi: Moč bra­nja(The Power of Reading) 290906880 zgo­do­vina, sociologija prvih 25 strani
Holiday: Ego je naš sovra­žnik (Ego is the Enemy) 289587200 psi­ho­lo­gija, osebna rast Strop za ego prvih 29 strani
Proctor: Zlati holo­ka­vst (Golden Holocaust) 284676096 zgo­do­vina, politika Kaj v resnici vse­buje vaša cigareta? prvih 36 strani
Duhigg: Pametnejši, hitrejši, boljši (Smarter, Faster, Better) 286663424 psi­ho­lo­gija, osebna rast Kdo je dober menedžer prvih 29 strani
Judt: Velika ilu­zija? (A Grand Illusion?) 278683904 zgo­do­vina, politika Metternich: Azija se začne pred Dunajem prvih 17 strani
Epstein: Špor­tni gen (The Sports Gene) 278046464 šport, bio­lo­gija Vpliv gene­tike na špor­tne dosežke prvih 40 strani
Duhigg: Moč navade (The Power of Habit) 277356544 psi­ho­lo­gija, medicina Ko je v bol­ni­šnici napo­čila kriza prvih 32 strani
Gladwell: David in Goljat (David and Goliath) 272320512 eko­no­mija, psihologija O veli­ko­sti šol­skih razredov prvih 17 strani
Ferguson: Civilizacija (Civilization) 274936576 zgo­do­vina, politika Karl Marx in zaho­dna civilizacija prvih 30 strani
Eagleman: Prikrito (Incognito) 273431040 psi­ho­lo­gija, medicina Mož na nebo­tič­niku in svo­bo­dna volja prvih 17 strani
Ariely: Poštena resnica o nepo­šte­no­sti (An Honest Truth about Dishonesty) 263721984 soci­alna psihologija Je raci­o­nal­nost nujna za življenje? prvih 28 strani
Michaels: Monokultura (Monoculture) 266717440 eko­no­mija Nastajanje eko­nom­ske monokulture prvih 22 strani
Caesar: Dve uri (Two Hours) 285838336 šport Maratonski čas na meji mogočega prvih 31 strani
Watzlawick et al.: Na dru­ga­čen način (Change) 282072832 psi­ho­te­ra­pija Nad pro­bleme s para­do­ksal­nimi rešitvami prvih 29 strani
Anderson: Izdelovalci (Makers) 266793216 pod­je­tni­štvo Izdelovalništvo med Slovenci prvih 25 strani
Urwand: Hitlerjev pakt s Hollywoodom (The Collaboration) 277689600 zgo­do­vina, film V kinu s sovražnikom prvih 21 strani

 

Nekatere knjige, ki so bile v teh dese­tih letih ome­njene v blogu, si lahko ogle­date v spo­dnjem okencu (celo­ten spi­sek z Amazona je tukaj).

 

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x