Nakupovanje


Članki o naku­pih, popu­stih, trgo­vi­nah, pla­če­va­nju…


Ugodne eno­dnevne smu­čar­ske karte čez mejo 2017/2018 — 26. decem­ber 2017
Popusti na slo­ven­skih smu­či­ščih 2017/2018 — 14. decem­ber 2017
Avtomobilski soci­alni inže­ni­ring — 3. decem­ber 2017
Ugodne eno­dnevne smu­čar­ske karte čez mejo 2016/2017 — 21. decem­ber 2016
Popusti na slo­ven­skih smu­či­ščih 2016/2017 — 17. decem­ber 2016
Mastercard za pred­plač­nike — 21. julij 2012
Še nekaj mese­cev je časa — 16. julij 2012
Predplačilne debe­tne kar­tice — 9. julij 2012
Kartica zve­stobe, ki sama hrani tudi »pri­hranke« — 6. april 2012
Bi kupili infor­ma­cije o sebi ali svo­jem otroku? — 20. marec 2012
Pijem, pri­po­ro­čam, boga­tim — 26. februar 2012
Anonimno pla­če­va­nje s kar­tico — 31. januar 2012
Spet pre­pla­čan nakup — 16. januar 2012
Pol cenejše smu­ča­nje, ne hvala — 4. januar 2012
Zamegljevanje podra­ži­tev se ne obnese — 7. novem­ber 2011
Ste trgo­vina ali kaj dru­gega? — 26. okto­ber 2011
Izkoristi.me — 20. okto­ber 2011
10 cen­tov za pri­ja­te­lje — 17. okto­ber 2011
Lokacijski popu­sti za lačne — 10. okto­ber 2011
Hiperprodukcija sku­pin­skih popu­stov — 27. sep­tem­ber 2011
Aspirin dobiva kon­ku­renco — 22. sep­tem­ber 2011
Simobilova kaplja čez rob — 10. avgust 2011
Žiga žaga in Mercatorjevo sidro — 8. julij 2011
Vohuna v vašem žepu na zasli­ša­nje! — 6. julij 2011
Skupinski popu­sti kot pro­ti­kri­zni ukrep — 26. junij 2011
Napredek pri emba­laži in paki­ra­nju? — 10. junij 2011
Klik do pri­hranka pri finanč­nih sto­ri­tvah — 26. maj 2011
Skupinski popu­sti: še veliko dela — 15. maj 2011
Srečno vožnjo! Vaš ura­dni ser­vis. — 3. maj 2011
Najcenejša trgo­vina je… — 22. april 2011
Zmedenemu kupcu zara­ču­nati, koli­kor se le da — 18. april 2011
Kako trgovci jahajo pri­de­lo­valce — 11. april 2011
Veselje ob naku­po­va­nju je zago­to­vljeno — 5. april 2011
Če ga raz­je­zite, ne bo kupo­val — 17. marec 2011
Po cenejše aspi­rine čez mejo — 11. marec 2011
Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu) — 31. januar 2011
NLB-jev odgo­vor na Lyoness — 10. decem­ber 2010
Akcije trgo­vin na enem mestu — 9. decem­ber 2010
Denar in otroci — 10. novem­ber 2010
Lojalnostna kar­tica, ki ne pod­žiga potro­šni­štva — 20. okto­ber 2010
Inovativni popu­sti pri naku­po­va­nju — 2. sep­tem­ber 2010
Pogajalska moč mno­žic — 31. avgust 2010
Kupci sta­no­vanj, se boste orga­ni­zi­rali? — 1. april 2010
Interne infor­ma­cije o Lyonessu — 13. marec 2010
LYONESS — opis pra­vil in pla­čil čla­nom (Lyconet) — 11. marec 2010
Kupcu sta­no­va­nja vrnemo del kupnine — 26. februar 2010
LYONESS mre­žni mar­ke­ting (Lyconet) — 25. februar 2010

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x