Pokojnina


Članki o pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju in pokoj­nin­ski reformi


Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2018 — 20. novem­ber 2017
Kam se uvr­ščate po višini pokoj­nine? — 1. okto­ber 2017
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2017 — 7. decem­ber 2016
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2016 — 30. novem­ber 2015
Priseljenci kot odre­ši­tev za pokoj­nine? — 25. avgust 2015
Obveščanje o pri­ča­ko­vani višini pokoj­nine — 3. februar 2015
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2015 — 22. novem­ber 2014
Majavi drugi ste­ber — 7. julij 2014
Pretapljanje nepre­mič­nin v pen­zije — 2. februar 2014
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2014 — 1. januar 2014
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2013 — 9. decem­ber 2012
Informacije o pokoj­nin­skih ren­tah PDPZ — 27. novem­ber 2012
Bistvene spre­membe ZPIZ-2 pri obve­znem zava­ro­va­nju — 24. novem­ber 2012
Zametki pokoj­nin­skih spre­memb — sep­tem­ber 2012 — 5. sep­tem­ber 2012
Stanovanjsko pre­mo­že­nje kot vir za 4. pokoj­nin­ski ste­ber — 9. junij 2012
Radi bi jam­stvo glav­nice in še vse ostalo — 20. april 2012
Vse o dokupu delovne dobe — 22. marec 2012
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2012 — 28. decem­ber 2011
Modri direk­torji so videli dlje… — 28. decem­ber 2011
Kontakti za dvig denarja iz II. ste­bra — 2. decem­ber 2011
Kako sem dvi­go­val pokoj­nin­ske pri­hranke (2. del) — 30. avgust 2011
Pokojninske rente: n.p. — 4. julij 2011
S tujim denar­jem po kopri­vah — 19. junij 2011
Kaplja čez rob — 31. maj 2011
Referendumski boj na nož — 25. maj 2011
Datum upo­ko­ji­tve »po novem« ali »po sta­rem« — 23. maj 2011
Razum v pokoj­nin­ski kam­pa­nji ne bo dovolj — 18. maj 2011
SOP je v akciji. SOP? — 10. maj 2011
Kravatarji kra­dejo pokoj­nine — 8. maj 2011
Kako sem dvi­go­val pokoj­nin­ske pri­hranke (1. del) — 21. april 2011
Če vas srbijo prsti — 19. marec 2011
Izračun pokoj­nin­ske luknje — 28. februar 2011
Če bi bilo mogoče dvi­gniti že prej — 17. februar 2011
Moj pokoj­nin­ski temelj (ha,ha) — 14. februar 2011
Razlastitev je res skrajna možnost — 20. januar 2011
Denarja NE bo zmanj­kalo — 19. januar 2011
Kako dvi­gniti denar iz 2. pokoj­nin­skega ste­bra — 17. januar 2011
Grda beseda rekvi­zi­cija — 30. decem­ber 2010
Škan­dal pri pokoj­nin­skih ren­tah — 23. decem­ber 2010
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2011 — 22. decem­ber 2010
Upokojitveni pogoji: prej in potem — 16. decem­ber 2010
Dokup delovne dobe za hitrejšo upo­ko­ji­tev — 30. novem­ber 2010
Javni usluž­benci, vi pa ne — 26. novem­ber 2010
Obdavčitev pokoj­nin­ske rente — 22. novem­ber 2010
Izračunajte si datum upo­ko­ji­tve — 2. novem­ber 2010
Ali je ste­ber res tako lahko podreti — 18. okto­ber 2010
Politično korek­tna pokoj­nin­ska renta — 30. sep­tem­ber 2010
Varna sta­rost za vse gene­ra­cije — 24. sep­tem­ber 2010
Naložbena poli­tika v novem PDPZ — 22. sep­tem­ber 2010
Izračun pokoj­nin­ske rente čez palec — 13. sep­tem­ber 2010
Odpustkov za štu­dij ne bo več — 10. sep­tem­ber 2010
O pekar­nah in pen­zi­jah — 8. sep­tem­ber 2010
Nič več dviga denarja pred upo­ko­ji­tvijo — 6. sep­tem­ber 2010
Pokojninska čarov­nija s šte­vil­kami — 30. avgust 2010
Kdaj grem lahko v pen­zijo? — 13. avgust 2010
Igranje z ognjem — 8. avgust 2010
Predlagani novi pogoji za upo­ko­ji­tev — 6. avgust 2010
Za komer­ci­alni inte­res gre — 5. julij 2010
Čudna raču­nica pri dokupu delovne dobe — 28. junij 2010
To niso sanje, to je Jamajka — 15. junij 2010
Kdor je lastnik nepre­mič­nine, ni soci­alni pri­mer — 7. junij 2010
Ali lahko temu rečemo načrt? — 4. junij 2010
Prenova 2. ste­bra v senci podalj­še­va­nja delovne dobe — 30. maj 2010
Ne pustite jim do nji­ho­vega denarja — 21. maj 2010
Tretji pokoj­nin­ski ste­ber na levi nogi — 16. april 2010
Kaj pa, če sem budist? — 31. marec 2010
Stampedo upo­ko­je­va­nja do novega leta? — 30. marec 2010
Suša v pokoj­nin­ski bla­gajni — 29. marec 2010
Prvi odzivi na pokoj­nin­ske spre­membe — 25. marec 2010
Kaj vse vpliva na upo­ko­ji­tev? — 24. marec 2010
Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2010 — 22. februar 2010
Ali spa­date med pol mili­jona nate­gnje­nih? — 29. decem­ber 2009
Tralala, pokoj­nina je višja od plače — 28. decem­ber 2009
Tri muhe na en mah — 4. decem­ber 2009
Odlašanje bo boleče — 18. junij 2009
Nataliteta — 21. maj 2009
V pen­zijo pri 67 letih — 27. januar 2009
Džirlo pokoj­nina za javne usluž­bence — 25. novem­ber 2008
Juhej, v pen­zijo čim prej! — 20. okto­ber 2008
Moški in žen­ske — 7. avgust 2008
Izračunajmo si pokoj­nino — 21. april 2008
Oranžno pismo — 4. februar 2008
Kako je to mogoče — 14. januar 2008
Čisto mogoče — 24. okto­ber 2007
Če smo jih že cepili 175 tisoč… — 1. junij 2007
Država naj vzame pamet v roke — 20. februar 2007
Jaz nisem vaše zava­ro­va­nje — 1. februar 2007
Pokojninski računi 401(k) — 20. februar 2003
Privlačnost pokoj­nin­skega biznisa — 7. februar 2001
Primerjava poti do doda­tne pokoj­nine — 31. januar 2001
Da nam nekoč ne bi bilo žal — 12. januar 2001
Kakšni so donosi pokoj­nin­skih skla­dov — 27. decem­ber 2000

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x